DETAIL KURZU

AJURVEDA, AYURVEDA - moja profesia

Ing. Miroslav Maduda

Popis kurzu

Vzdelávanie modulu Ajurvéda – moja profesia má za cieľ odovzdať jeho absolventom nevyhnutnú dávku poznania ajurvédy, praktických zručností z diagnostiky, terapií, prípravy liečivých jedál a bylinných zmesí, nevyhnutné poznatky o legislatíve a praktické poznatky z vedenia podnikateľskej činnosti tak, aby absolvent dokázal samostatne vykonávať činnosť ajurvédskeho poradcu a terapeuta živiť sa ňou. (Pri rešpektovaní príslušných právnych noriem SR).

Vyučovanie bude prebiehať v Liptovskom Hrádku počas víkendu – v sobotu od 10,00 do 18,00 a v nedeľu od 8,00 do 12,00.

Obsah kurzu

V kurze sa naučíme základy ajurvédy, základy ajurvédskej, ajurvédske terapie, základy výroby liečivých bylinných zmesí, ajurvédsku liečbu jedlom, liečbu ajurvédskou jogou, ajurvédsku astrológiu a ajurvédske učenie o liečbe priestorom.

Skladá sa z 20 vzdelávacích blokov – 20 stretnutí a z domáceho štúdia, po ktorých budete schopní samostatne pracovať s klientami. Z tejto činnosti si môžete podobne ako ja vytvoriť hlavný zdroj príjmu alebo ju využívať popri iných činnostiach ako vedľajší zdroj príjmu.

Prečo spájam ajurvédu s finančným príjmom? Z jednoduchého dôvodu. O ajurvéde sa hovorí, že je potrebné niekoľko životov na to, aby sme ju dokázali v celej jej šírke uchopiť. Preto ak sa do tejto nádhernej védy naozaj ponoríte, budú sa vám odkrývať ďalšie a ďalšie úrovne poznania a vy tým budete pravdepodobne fascinovaní do takej miery, že do jej štúdia budete dávať stále viacej času. Vaše schopnosti pomáhať ľuďom v ich liečbe budú narastať. Po čase zistíte, že už nechcete robiť nič iné a z toho logicky vyplynie, že potrebujete získavať prostriedky na svoj život práve praktizovaním ajurvédy. A to nás učí aj samotná ajurvéda v učení o štyroch cieľoch ľudského života .

V zmysle slovenskej legislatívy budete teda môcť pracovať ako ajurvédsky poradca na základe živnostenského zákona.

Cenným bonusom tohto vzdelávacieho modulu je odovzdanie praktických skúseností a pomoc s naštartovaním vlastného biznisu.

Modul 20 blokov môžete v našej Škole ajurvédy absolvovať nasledovnou formou:

​Formou osobných stretnutí v trvaní jedného víkendu počas jedného mesiaca v spojení s domácim štúdiom. To znamená 10 mesiacov v roku sa stretávame a 2 mesiace sú „prázdniny“. Celý blok si teda záujemca prejde a naštuduje v priebehu dvoch rokov. Tento modul je vhodný pre ľudí, ktorí majú nejakú svoju prácu alebo štúdium a plánujú sa pripraviť do budúcna na prácu ajurvédskeho poradcu, alebo sa naučiť ajurvédu len tak, pre seba. Dĺžka dvoch rokov umožní záujemcovi pohodlným tempom stráviť preberané učivo a pripraviť sa na vykonávanie svojej praxe odborne aj technicko – organizačne. ( nájdenie vhodného priestoru a zabezpečenie pomôcok).

Na záver je dobrovoľná skúška s možnosťou získania certifikátu Slovenskej asociácie ajurvédy.

Všetkých poslucháčov našej Školy, ktorí majú záujem o hlbšie štúdium viem potom samozrejme nasmerovať na školy a vzdelávanie v zahraničí a získanie magisterských titulov.

Bonus : Najťažšia časť pre ľudí, ktorí skončili nejakú školu alebo kurz, je začať prax. Sadnúť si s reálnym človekom, ktorý naozaj potrebuje pomoc a tú pomoc mu správne poskytnúť. Určiť mu správne diagnózu a doporučiť vhodné terapie. Tu ponúkam ojedinelú službu – pomoc všetkým absolventom s naštartovaním svojich vlastných diagnostických skúseností, formou dozorovania (supervision). Ďalej ponúkam možnosť konzultovať diagnózy a terapie pre svojich klientov. Toto je časovo náročná práca a výnimočná služba pre absolventov Školy, ktorú obvykle žiadne iné Školy neposkytujú. To im dodá istotu a odvahu vydať sa na samostatnú cestu svojej vlastnej praxe.

Každý víkendový blok stojí 100 EUR, teda jeden ročník stojí 1000 Eur. V cene je zahrnuté samotné vzdelávanie, vrátane materiálu, ktorý sa použije pri vzdelávaní (pomôcky na výuku terapií a potraviny a koreniny potrebné na výuku, vrátane kompletného technického zabezpečenia) a tiež skrípt a multimediálnych pomôcok v digitálnej podobe. V cene je tiež zahrnuté ubytovanie zo soboty na nedeľu.

Vyučovanie bude prebiehať v Liptovskom Hrádku počas víkendu – v sobotu od 10,00 do 18,00 a v nedeľu od 8,00 do 12,00.

Cieľová skupina

Vzdelávanie je určené všetkým ľuďom so záujmom o alternatívny spôsob liečby, bez potreby akéhokoľvek predchádzajúceho vzdelania.

Poznámka k cene

V cene kurzu je zahrnuté ubytovanie a všetky učebné pomôcky

Hodnotenie
Organizátor