Detail kurzu

Medzinárodné štandardy finančného vykazovanie IAS/IFRS - akreditovaná modulová vzdelávacia aktivita

Progres Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov so systémom vedenia účtovníctva a vykazovania podľa IAS/IFRS podľa jednotlivých okruhových problémov/modulov – je možné vybrať si iba niektoré z modulov, prípadne absolvovať celý kurz – každý z modulov je ukončený samostatným certifikátom

Obsah kurzu

Vzdelávacia aktivita obsahuje tieto samostatne akreditované moduly:

Modul: IAS/IFRS – základný prehľad – 16 hodín/2 dni – cena 230 Eur plus 20% DPH, termín 21.- 22.11.2011

Modul: IAS/IFRS pre oblasť nefinančného majetku – 32 hodín/4 dni – cena 370 Eur plus 20% DPH, termín neurčený

Modul: Finančná výkonnosť podľa IAS/IFRS – 24 hodín/3 dni – 320 Eur plus 20% DPH, termín neurčený

Modul: Dane z príjmov pri použití IAS/IFRS – 16 hodín/2 dni – 250 Eur plus 20% DPH, termín 5. – 6.12.2011

Modul: Finančné nástroje podľa IAS/IFRS – 24 hodín/3 dni – 340 Eur plus 20% DPH, termín neurčený

Modul: IAS/IFRS pre zostavenie účtovnej závierky – 32 hodín/4 dni – 390 Eur plus 20% DPH, termín neurčený

Modul: IAS/IFRS pre konsolidovanú účtovnú závierku – 24 hodín/3 dni – 350 Eur plus 20% DPH, termín 23. – 25.11.2011

Poznámka: Podrobný obsah nájdete na webovej stránke spoločnosti Progres Slovakia, s.r.o., kde sú jednotlivé moduly uvedené ako samostatné semináre.

Cieľová skupina

pracovníci metodiky, vedenia účtovníctva a vykazovania podľa IAS/IFRS, príp. daňoví pracovníci, interní a externí audítori, daňoví poradcovia

Certifikát akreditácia Ministerstva školstva SR

Kontaktná osoba

Doc. Ing. Božena Petrjánošová, CSc.
+421 2/436 420 64
progslov@progslov.sk

Hodnotenie
Organizátor