Detail kurzu

Manažérske znalosti /strategické a finančné riadenie, personálny manažment a marketing/ - akreditovaná modulová vzdelávacia aktivita

Progres Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom je získať manažérske znalosti z oblasti strategického a finančného riadenia , z oblasti personálneho manažmentu a marketingu spoločnosti

Obsah kurzu

Vzdelávacia aktivita je rozdelená do štyroch modulov, každý z nich je možné absolvovať samostatne a získať osobitne aj certifikát. Obsahuje tieto moduly:

Modul: Strategické riadenie – 16 hodín – cena 250 Eur plus DPH

Modul: Finančné riadenie – 16 hodín – cena 250 Eur plus DPH

Modul: Marketing pre manažérov – 24 hodín – cena 350 Eur plus DPH

Modul: Personálny manažment – 24 hodín – cena 350 Eur plus DPH

Cieľová skupina

najmä pracovníci stredného a vyššieho manažmentu, majstri, vedúci zamestnanci, personálni manažéri a všetci tí, ktorí prichádzajú do styku s riadením spoločnosti

Certifikát certifikát na základe akreditácie MŠ SR Poznámka k cene

uvedená cena je za celú vzdelávaciu aktivitu, pri jednotlivých moduloch je v obsahovej časti uvedená samostatné cena KAŽDÝ MODUL JE MOŽNÉ ABSOLVOVAˇť SAMOSTATNE.

Kontaktná osoba

Doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc.
+421 2/436 420 64
progslov@progslov.sk

Hodnotenie
Organizátor