Detail kurzu

Prezentačné zručnosti manažérov, efektívne vedenie porád a umenie vyjednávať - súbor seminárov

Progres Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

cieľom je oboznámiť sa s problémami prezentačných zručností, efektívneho vedenia porád a vyjednávania pri manažérskej práci, vzdelávaciu aktivitu je možné absolvovať samostatne, prípadne individuálne niektoré zo seminárov, pri každom z nich je preto samostatne určený obsah, rozsah a cena

Obsah kurzu

Súbor obsahuje tieto semináre:

  1. seminár: Prezentačné manažérske zručnosti
  2. seminár: Efektívne vedenie porád
  3. seminár: Umenie vyjednávania

Štruktúra a obsah vzdelávacej aktivity podrobnejšie podľa jednotlivých seminárov:

1. seminár: Prezentačné manažérske zručnosti

Obsah seminára:

  • verejná prezentácia, zásady pre prípravu prezentácie, cieľ prezentácie, štruktúra prezentácie, zahájenie a ukončenie prezentácie, vyhľadávanie a spracovanie informácií, zapojenie účastníkov do prezentácie, ako sa pohybovať medzi účastníkmi, sledovanie účastníkov pri prezentácii a očný kontakt s nimi, ako zistiť názor účastníkov, využitie rečníckych otázok, používanie pomôcok, image prezentátora – pôsobiť sympaticky, fundovane a spoľahlivo, zvládanie trémy, vhodná podpora neverbálnou komunikáciou, účinná argumentácia, obranné a pohotové odpovedi

Rozsah seminára: 16 hodín/2 dni, cena seminára: 300 Eur plus DPH

2. seminár: Efektívne vedenie porád

Obsah seminára:

  • efektivita porád vo firme, význam efektívnych porád, zásady efektívneho vedenia porád, cieľ a zmyseľ porady, príprava porady, štruktúra porady, spôsob jednania a komunikácie na poradách, image a vystupovanie vedúceho porady, vyhodnotenie porady, prínos porady, závery, četnosť porád, praktický nácvik vedenia porád.

Rozsah seminára: 8 hodín/1 deň, cena seminára: 170 Eur plus DPH

3. seminár: Umenie vyjednávania

Obsah seminára:

  • úloha vyjednávača, kde vyjednávame a s kým, fáze vyjednávania a ich ciele, príprava na jednanie, typické situácie vo vyjednávaní, proces vyjednávania, spoločenské zahájenie, stanovenie cieľa a štruktúry, samotné vyjednávanie, zdolanie námietok a emócií, rekapituácia dohôd, spoločenský záver, vyhodnotenie vyjednávania, implementácia do­hody

Rozsah seminára:16 hodín/2 dni, cena seminára: 330 Eur plus DPH

Forma vedenia seminárov: práca v malej skupine, aktívny prístup, veľa praktických prvkov a cvičení

Cieľová skupina

všetky stupne manažmentu spoločnosti, riadiaci pracovníci na úrovni majstrov, vedúcich prevádzok a vedúcich zamestnancov

Poznámka k cene

uvedená cena je za celý súbor, v obsahovej časti seminára sú pri jednotlivých seminároch uvedené ich samostatné ceny. JEDNOTLIVÉ SEMINÁRE JE MOŽNÉ ABSOLVOVAŤ SAMOSTATNE.

Kontaktná osoba

Doc. Ing. Božena Petrjánošová, CSc.
+421 2/436 420 64
progslov@progslov.sk

Hodnotenie
Organizátor