Detail kurzu

Implementácia Industry 4.0 v Lean organizácii

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Získať vedomosti zo súčasných prípadových štúdií, príkladov z praxe a osvedčených postupov
 • Možnosť preskúmať príležitosti pre svoju firmu pod vedením skúseného odborníka

Obsah kurzu

Ako menia technológie našu prácu a čo je Industry 4.0

 • Nevyhnutnosť vývoja alebo drahý omyl?
 • Inteligentné technológie a koncepty Industry 4.0.
 • Blockchain, 3D tlač, neurónové siete, autonómna logistika a ďalšie.
 • Transformovať celú fabriku alebo využiť iba určité prvky?

Strategický plán pre implementáciu prvkov Industry 4.0 (Prípadová štúdia)

 • Metodológia na zavedenie Industry 4.0 do výrobného procesu.
 • Ako zapracovať aktivity Industry 4.0 do celkovej stratégie.
 • Nájdenie oblastí s najväčším potenciálom úžitku.
 • Implementácia a zhodnotenie.

Prípadová štúdia pre Industry 4.0 (z technického pohľadu)

 • Optimalizácia procesu s Industry 4.0 - Lean ako integrálna súčasť.
 • Ako technológie pomôžu zvýšiť pridanú hodnotu (príklad: Neurónová sieť).
 • Generovanie dát a dosiahnutie transparentnosti (príklad: Blockchain).
 • Kontrolné, riadiace a sprievodné aplikácie (príklad: online VSM).

Človek a Industry 4.0

 • Dopad na prácu, organizáciu úloh a kvalifikáciu zamestnancov.
 • Výrobný proces budúcnosti. (flexibilita, normovanie práce a taktovanie, automatické 5S).
 • Socializácia SMART riešení (dochadzkové systémy, vzdelávanie a pracovné postupy,…).

Riziká pri Industry 4.0

 • Zosúladenie nasadenia IT riešení s požiadavkami používateľov a s optimalizáciou procesu.
 • Dohoda o pravidlách: cena a štandardizácia voči bezpečnosti.
 • Ďalšie kategórie rizík a ako im predchádzať.

Jednotlivé kapitoly obsahujú aj prípadové štúdie z reálneho života.

Cieľová skupina


Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba

Lucia Šrubaŕová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor