Bratislava

BRATISLAVA - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 113) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) - workshop.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár je zameraný na vysvetlenie procesu a jednotlivých fáz verejného obstarávania, praktického postupu zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. Na simulovanom príklade vo svetle aktuálnej novely zákona prejdeme celý proces verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez EKS od začiatku až po koniec – stanovenie stratégie obstarania zákazky, predpokladaná hodnota zákazky, príprava súťažných podkladov, návrhu zmluvy, hodnotiacich kritérií, podmienok účasti, výzvy na predkladanie ponúk, vypracovanie zápisníc z otvárania a vyhodnotenia ponúk, informačné povinnosti voči ÚVO, budeme riešiť žiadosť o vysvetlenie, žiadosť o nápravu a objasníme aké sú lehoty. Na simulovanom príklade budeme zadávať zákazku s nízkou hodnotou a vysvetlíme, aké povinnosti je potrebné plniť.

Cieľová skupina

verejných obstarávateľov -začiatočníkov a všetkých ktorí majú o problematiku záujem.

Obsahová náplň

 • prehľad aktuálnej zákonnej úpravy verejného obstarávania a súvisiacich predpisov od 1.11.2017 vo vzťahu k danej téme
 • podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou z hľadiska finančných limitov a pravidlá pre ich zadávanie
 • súťažné podklady, ich štruktúra a zrozumiteľnosť, oznámenia a výzvy – čo má byť ich obsahom, aké sú zákonné lehoty
 • ako vyhodnocovať splnenie podmienok účasti zo strany uchádzačov, subdodávateľov a iných osôb prostredníctvom ktorých preukazuje uchádzač zdroje alebo kapacity, ako vyhodnocovať ponuky v rámci určených kritérií na vyhodnotenie – zápisnice a ich obsah
 • ako postupovať v prípade, keď nám je doručená žiadosť o nápravu
 • ako formulovať návrh zmluvy, čo musí byť jej obsahom

Pred podpisom zmluvy kontrolujeme splnenie osobitných požiadaviek zo strany úspešného uchádzača; súčinnosť úspešného uchádzača vyžaduje zákon

 • informačné povinnosti verejného obstarávateľa voči ÚVO vo svetle aktuálnych zmien
 • ako je to s RPVS v prípade podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou
 • ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou po zvýšení ich finančných limitov
 • blížime sa k úplnej elektronickej komunikácii v procese verejného obstarávania – ukážeme si ako IS v súčasnosti aplikovať, čo už musíme, čo ešte nie
 • vaše problémy a otázky

Lektor:
Ing. Hilda Gajdošová

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie účasti na seminári

Termíny kurzov

03.05.2018

Registrácia od 8:30 hod, Seminár od 09:00-15:00 hod

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Adriana Matúšová
mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A (1. poschodie), Bratislava - Ružinov, 821 01 Otidea, s.r.o. Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)