DETAIL KURZU

Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno-vzdelávacom procese

Akadémia vzdelávania Martin

Popis kurzu

aktualizačné kontinuálne vzdelávanie – kreditné vzdelávanie pre učiteľov

Obsah kurzu

Teoretické východiská. Vybrané aktivizujúce metódy v edukačnom procese : Problémová metóda Metódy rozvoja tvorivého myslenia Hra ako motivačná didaktická metóda (Interaktívne, neinteraktívne hry ) Dialogické (diskusné) metódy Metódy rozvoja kritického myslenia – sokratovská metóda Situačné metódy (riešenie konkrétnych reálnych životných situácií) Inscenačné metódy alebo hranie rolí (sociálne učenie v modelových situáciách) Kritériá evalvácie aktivizujúcich metód v edukácii

Cieľová skupina

!!- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň ZŠ)

  • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľa pre vyššie odborné vzdelávanie!!
Hodnotenie
Organizátor