Detail kurzu

Microsoft Visual Basic I. - pre začiatočníkov

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačový kurz Visual Basic I. je určené a vhodné pre úplných začiatočníkov v programovaní v programovacom jazyku Microsoft Visual Basic v nástroji Visual Studio 2015. Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce skúsenosti ani znalosti programovania. Účastník kurzu by mal ovládať základnú prácu s počítačom a ovládať prostredie Microsoft Windows.

Obsah kurzu

=== Úvod do programovacieho nástroja Microsoft Visual Basic 2010 - popis pracovného (vývojového) prostredia programu - projekt Explorer - toolbox - okno na prezeranie grafického vzhľadu objektov - okno s kódom - properties window - nastavenie niektorých vlastností IDE - dockovanie okien === Práca s projektmi - štruktúra projektu - vytvorenie, otvorenie a uloženie projektu - pridávanie, odstraňovanie a ukladanie súborov - preloženie a spustenie projektu - nastavovanie vlastností projektu === Základy práce s formulármi, ovládacími prvkami a s menu - vlastnosti - metódy a udalosti - návrh a vývoj formulárov - základy práce s príkazovými tlačidlami - základy práce s objektom Label - základy práce s objektom TextBox - základy práce s objektom CheckBox - základy práce s objektom OptionButton - základy práce s objektom ComboBox - základy práce s objektom ListBox - základy práce s objektom HscrollBar - základy práce s objektom VscrollBar - základy práce s objektom Shape - základy práce s objektom Line - základy práce s objektom Image - základy práce s objektom PictureBox - focus, Tab order - základy práce s menu - funkcie (dialógové okná) MsgBox a InputBox === Základy programovania - používanie editora kódu - premenné - konštanty - dátové typy - polia - procedúry - funkcie - parametre procedúr a funkcií - podmienky - príkaz if - príkaz select case - jednotlivé obmeny príkazu do loop - príkaz for next === Základy práce so súbormi - použitie objektu Common Dialogs - otvorenie súboru - čítanie zo súboru - zápis do súboru === Základy práce s objektmi - vytváranie objektov - súvislosť medzi jednotlivými objektmi

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
Organizátor