Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Komplexná informácia o danej problematike.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017

 • Príjmy zo závislej činnosti – charakteristika – zdaňovanie
 • Spôsoby vysporiadania dane zo ZČ za rok 2017
 • Ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za 2017
 • Daňové priznanie typ „A“
 • Príjmy vylúčené z predmetu dane zo závislej činnosti
 • Príjmy oslobodené od dane z príjmov zo závislej činnosti
 • Dividendy konateľa a spoločníka bez majetkovej účasti a ich zdaňovanie
 • Daňový bonus a príjmy výlučne zo zdrojov v zahraničí
 • Preukazovanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane a ich uplatnenie pri vysporiadani dane zo závislej činnosti ročným zúčtovaním alebo daňovým priznaním:
  • Na daňovníka,
  • Na manželku,
  • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie od 2014
 • Nadlimitné výdavky, nepeňažné výhody od zamestnávateľa a ich vplyv na základ dane zamestnávateľa
 • Povinnosti platiteľa dane zo závislej činnosti – Prehľad, Hlásenie – príklady ich podávania napr. pri zlúčení, splynutí spoločností
 • Tlačivá na ZČ za zdaňovacie obdobie 2017 a na zdaňovacie obdobie 2018
 • Možnosť podať daňové priznanie z príjmov zo závislej činnosti a daňový preplatok – príklady

Lektor:
JUDr. Mária Stahovcová

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)