Kurz: Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

Popis kurzu

Komplexná informácia o danej problematike.Obsah kurzu

Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017

 • Príjmy zo závislej činnosti – charakteristika – zdaňovanie
 • Spôsoby vysporiadania dane zo ZČ za rok 2017
 • Ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za 2017
 • Daňové priznanie typ „A“
 • Príjmy vylúčené z predmetu dane zo závislej činnosti
 • Príjmy oslobodené od dane z príjmov zo závislej činnosti
 • Dividendy konateľa a spoločníka bez majetkovej účasti a ich zdaňovanie
 • Daňový bonus a príjmy výlučne zo zdrojov v zahraničí
 • Preukazovanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane a ich uplatnenie pri vysporiadani dane zo závislej činnosti ročným zúčtovaním alebo daňovým priznaním:
  • Na daňovníka,
  • Na manželku,
  • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie od 2014
 • Nadlimitné výdavky, nepeňažné výhody od zamestnávateľa a ich vplyv na základ dane zamestnávateľa
 • Povinnosti platiteľa dane zo závislej činnosti – Prehľad, Hlásenie – príklady ich podávania napr. pri zlúčení, splynutí spoločností
 • Tlačivá na ZČ za zdaňovacie obdobie 2017 a na zdaňovacie obdobie 2018
 • Možnosť podať daňové priznanie z príjmov zo závislej činnosti a daňový preplatok – príkladyCieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.Poznámka k cene

obed, coffee break, materiályKontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk


Organizátor