Detail kurzu

Articulate Storyline pre pokročilých

e-learnmedia, s.r.o.

Popis kurzu

Čo sa naučíte:

Na školení sa najskôr zoznámite s motion paths, pomocou ktorých vytvoríte jednoduché, ale efektné, animácie. Potom sa naučíte všetko o premenných - ako ich vytvoriť, kedy ich použiť, ako im nastaviť podmienky a ako ich využiť na to, aby ste vytvorili osobnejší kurz a zložitejšie interakcie.

Pozrite si ako funguje spojenie motion paths a premenných v interaktívnej golfovej ukážke nižšie. Všetko si precvičíte na konkrétnych príkladoch a tak na konci dňa budete vedieť s pomocou nástroja Articulate Storyline 2 vytvoriť plne interaktívny e-learningový kurz.

UKÁŽKA: https://www.e-learnmedia.sk/articulate/skolenie/articulate_storyline2_pokrocili_ukazka/


Obsah kurzu

Program školenia:

  • Exploring motion paths
  • Introduction to variables and conditions
  • Working with different types of variables
  • Using interactive sliders
  • Beyond Storyline 2


Harmonogram školenia:

  • 08:45 – 09:00 registrácia
  • 09:00 – 11:45 školenie s prestávkami na občerstvenie
  • 11:45 – 13:00 obed
  • 13:00 – 16:00 školenie s prestávkami na občerstvenie 

Čo si potrebujete priniesť na školenie:

Každý účastník si prinesie vlastný notebook s aktuálnou verziou Articulate Storyline. Stačí funkčná trial verzia.

Cena školenia: 199 € bez DPH. 

Cena zahŕňa:  občerstvenie, obed, režijné náklady a osvedčenie o absolvovaní školenia.

Storno poplatky: V prípade zrušenia účasti 14 a viac dní pred začiatkom školenia, je storno poplatok 0 €. V prípade zrušenia účasti na školení menej ako 14 dní pred začiatkom školenia, je storno poplatok 50 % z ceny školenia. V prípade zrušenia účasti na školení menej ako 7 dní pred začiatkom školenia, je storno poplatok 100% z ceny školenia.

Cieľová skupina

Školenie je určené tvorcom e-learningových kurzov, ktorí majú za sebou školenie pre začiatočníkov alebo už tvoria jednoduché e-learningové kurzy a chcú sa zdokonaliť v autorskom nástroji Articulate Storyline.


Toto školenie je vhodné pre používateľov nástrojov: Storyline 2, Storyline 3 alebo Storyline 360.

Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie, obed, režijné náklady a osvedčenie o absolvovaní školenia.

Hodnotenie
Organizátor