Detail kurzu

Situačné štýly vedenia a riadenia podriadených a tvorivý prístup k problémom

BALANCED s.r.o.

Popis kurzu

Čo to znamená byť autentický?

Jeden z najčastejších dôvodov, prečo dávajú ľudia výpoveď, je ich priamy nadriadený. 

Naopak jeden z dôvodov, prečo zostávame vo firme, je dobrý šéf! 

Aký ale je autentický manažér? Dá sa to naučiť? Prečo veľa manažérov pôsobí na ľudí veľmi kŕčovito, manipulatívne? 

Každý úspešný podnikateľ, riadiaci pracovník resp. majiteľ firmy, ktorého som stretol, mi povie: Mal som iba šťastie na ľudí :-) Je to naozaj tak? Je to šťastie? Nie je to tak trochu o tom, že dokázal s tými ľuďmi otvorené komunikovať, že ich motivoval a inšpiroval svojou pracovitosťou? 

Našim cieľom je efektívny rozvoj podriadených pri naplňovaní dlhodobých prioritných cieľov. Efektívne koučovanie tímu a schopnosť vystupovať ako mentor v požadovaných oblastiach.

Pre koho je kurz určený?

Pre manažérov, teamleadrov, vedúcich pracovníkov, ktorí si myslia, že úlohou vedúceho pracovníka je pomáhať jeho podriadeným. My ako manažéri často robíme rozhodnutia AUTOMATICKY a nie AUTENTICKY.

Obsah kurzu

Obsahu modulu: 

V každom tíme je sú ľudia rozdielne motivovaní a rozdielne schopní vykonávať určité úlohy.

Každý riadiaci pracovník má svoje „zažité“ zvyky a postupy, ako pracuje s ľuďmi. Často postupujeme automaticky.

Chceme manažérov naučiť, aby si uvedomili, ako ich preferovaný štýl vplýva na podriadených. Ako motivovať svojich podriadených?

Manažéri v súčasnosti musia plniť dve kľúčové úlohy: dosahovať ciele, za ktoré zodpovedajú, a súčasne rozvíjať svoj tím tak, aby boli jeho členovia schopní napĺňať svoje osobné plány, udržať si spokojnosť v práci a zároveň plniť náročné úlohy. A to všetko tak, aby zostali autentickí a zrozumiteľní.

Počas dvoch dní budeme prakticky nacvičovať rôzne prístupy podľa stupňa motivácie a schopnosti podriadených. Kedy je lepšie nechať priestor a kedy naopak určovať smer? Počas nášho špecializovaného programu si manažéri osvoja nové zručnosti, ktoré im umožnia efektívne viesť a rozvíjať členov svojho tímu.

Prečo sa rozvíjať v tejto oblasti? Ak manažéri budúautenticky pristupovať ku všetkým situáciám, bude to znamenať prínos hlavne pre:

 • Motiváciu zamestnancov
 • Prenos skúseností a znalostí
 • Prevenciu konfliktov, resp. ich konštruktívne riešenie
 •  Zamestnancov vzlepšovaní interných procesov.
 • Zlepšenie vzťahu nadriadený vs. podriadený.

Naučíme Vás aj:

 • Ako pomôcť kolegom lepšie uplatňovať ich potenciál,
 • Ako motivovať spoľahlivých pracovníkov, ktorí stratiliambície zlepšovať sa,
 • Ako byť mentorom, koučom a zároveň dosahovať výsledky,
 • Ako pracovať s kolegami, ktorí sa ocitli v náročnejsituácii, alebo čelia osobnej kríze,
 • Ako objavovať a posilňovať radosť z práce

 „On the job“ koučing -  okamžitý účinok. Vďaka čomu je náš prístup účinný?

Každý účastník priebežne získava spätnú väzbu od lektorov a kolegov.Umožňuje upevňovanie a zdokonaľovanie zručností medzi modulmi (supervízia amentoring koučovacích a mentorovacích rozhovorov a zadaní, ktoré účastnícivypracúvajú ako „domáce úlohy“ medzi modulmi).

Každý z účastníkov absolvuje vstupný test, ktorý námprezradí, aké sú jeho vyšliapané cestičky. Aký štýl práce s podriadenýmipoužíva najradšej.

POZITÍVNY A TVORIVÝ PRÍSTUP K PROBLÉMOM

Budovanie pozitívnej atmosféry na pracovisku.

 • Spoznať možnosti prepojenia vlastnej motivácie aangažovanosti s motiváciou kolegov v tíme
 • Uvedomiť si vlastné hodnoty v súvislosti s motiváciou avýkonnosťou
 • Podporiť zameranie na výsledky a stanovovanie ambicióznychcieľov
 • Spoznať vlastné možnosti v oblasti kreatívneho myslenia
 • Porozumieť faktorom motivácie a sebamotivácie k pracovnémuvýkonu
 • Naučiť a precvičiť si používanie metód tvorivého riešeniasituácie v tíme
 • Posilniť oblasť kreatívneho riešenia problémov jednotlivcova skupiny
 • Porozumieť procesu riešenia problémov
Certifikát áno - poskytujeme + možnosť individuálneho koučingu po skončení tréningu
Hodnotenie
Organizátor