Detail kurzu

Obchodná etiketa a osobná stratégia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Popis kurzu

Cieľom kurzu je osvojiť si základné princípy obchodnej etikety. Naučiť sa, ako dosiahnuť pútavý prvý dojem, ako zvýšiť osobnú rečnícku kultúru, ovládať zdvorilé a korektné jednanie a ako správne argumentovať a viesť obchodnú konverzáciu.

Obsah kurzu

  • Interpersonálne spôsobilosti
  • Spôsob komunikácie a osobná rečnícka kultúra
  • Psychologické triky vedenia konverzácie
  • Zdvorilé a korektné jednanie
  • Obchodná etiketa
  • Vytvorenie úspešnej osobnej stratégie
  • Tvorba dlhodobých obchodných vzťahov

Cieľová skupina

Kurz je určený manažérom, vedúcim zamestnancom a obchodným partnerom, ktorí sa chcú odlíšiť od ostatných v oblasti osobnej zrelosti, odbornosti a pripravenosti.

Kontaktná osoba

Mgr. Barbora Kontrišová
+421 2/501 177 02
barbora.kontrisova@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor