Detail kurzu

IT ŠTART základný kurz - Základy práce s PC, Windows, Word, Excel, Internet

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačový kurz IT ŠTART (Základy práce s PC, Windows, Word, Excel, Internet) je vhodný pre úplných začiatočníkov bez ohľadu na vek. Nepredpokladajú sa žiadne skúsenosti ani znalosti z oblasti počítačov. Počas kurzu účastník získa vedomosti potrebné k bežnej užívateľskej práci s počítačom, operačným systémom Microsoft Windows, s internetom a e-mailom, ako aj úvodný prehľad o programoch Word a Excel, ktoré sú dnes bežne používané a ich znalosť sa považuje za automatickú súčasť počítačovej gramotnosti.

Obsah kurzu

Každý účastník tohto počítačového školenia dostane zdarma 8GB USB kľúč. Deň 1 a 2 === Prvé zoznámenie sa s počítačom - Čo je to počítač, čo je PC a Mac - Vysvetlenie základných pojmov - Hardvér a Softvér - Operačný systém, príklady často používaných operačných systémov - Program verzus údaj - Typy počítačov (desktop, notebook, netbook, tablet, mobilný telefón, smartphone, PDA) - Rozdiely pri ovládaní - Rozdiely z hľadiska prenosnosti - Rozdiely z hľadiska operačného systému - Zaradenie PC a Mac v jednotlivých deleniach === Vybavenie počítača PC - Vybavenie stolového PC - Obrazovka počítača, čo je to veľkosť a rozlíšenie obrazovky - Klávesnica a myš ich základný popis - Na čo treba dbať pri kúpe počítača, na čo dávať pozor pri kúpe displeja, klávesnice a myšky - Špecifiká prenosných počítačov - Príslušenstvo k PC - Ako pripojiť reproduktor/ slúchadlá a mikrofón - Štandardné konektory počítača, USB a čo sa ním dá pripojiť - Tlačiareň, základné typy a ich rozdiely, čo potrebujeme aby sme mohli tlačiareň použiť v programe - Popis zariadení skener a kamera - Základné princípy fungovania PC - Ako funguje pamäť počítača, Rozdiel medzi pamäťou RAM a diskom HDD - Základné jednotky kapacity pamätí, príklady veľkostí údajov pre zvuk, obrázok a video - Externé pamäťové média (USB kľúč, CD, DVD, BR), ich rozdiely === Základné ovládanie systému Microsoft Windows - Zapnutie a vypnutie počítača - Rozdiel medzi zapnutím/vypnutím, reset tlačidlom a reštartom - Prihlasovacie okno a jeho možné varianty - Rozdiel medzi vypnutím a uspaním - Špecifiká vypínania notebooku - Základné použitie myši - Správny spôsob držania myši - Základné techniky práce s myšou, čo znamená klik a dvojklik - Ako spustiť program z ponuky štart a z pracovnej plochy, rozdiel medzi spustením programu a otvorením súboru - Ako program zatvoriť, rozdiel medzi zatvorením a minimalizovaním okna - Nastavenie rýchlosti myši a rýchlosti dvojkliku - Základné použitie klávesnice - Základná orientácia na klávesnici - Význam špeciálnych klávesov ENTER, CTRL, ALT, ESC, funkčné klávesy - Ako správne používať klávesové skratky - Textový kurzor, vpisovanie verzus prepisovanie textu - Nastavenie rozloženia klávesnice - Popis pracovného prostredia - Vysvetlenie ponuky štart - Použitie pracovnej plochy, ikony, zástupcovia - Panel úloh - Oblasť oznámení, nastavenie zvuku, čas a dátum - Práca s ikonami na ploche - Označiť jednu alebo viacero ikon súčasne - Premiestniť a vymazať ikonu - Vytvorenie nového zástupcu na ploche z ponuky štart - Práca s oknom - Nastavenie veľkosti okna - Práca s viacerými oknami na jednej obrazovke súčasne, technika Prilep - Klávesové skratky pri práci s oknom - Ergonómia pri práci s počítačom - Rozlíšenie obrazovky - Veľkosť písma, veľkosť ikoniek - Nastavenie pozadie plochy a farba okien - Správny spôsob sedenia za počítačom - Programy na zjednodušenie prístupu === Práca s údajmi - Základná terminológia - Čo je to disková jednotka, priečinok a súbor - Čo všetko je súbor, ako identifikovať typ súboru - Prehľad základných typov súboru pre texty, tabuľky , obrázky, zvuk a video - Program Prieskumník - Vysvetlenie stromovej priečinkovej štruktúry, čo je to cesta k súboru - Dôležité priečinky pre obyčajného užívateľa - Vyhľadávanie údajov - Základné operácie na súbore a priečinku - Ako vytvárame súbor a priečinok, vysvetlenie okna „uložiť ako“ - Odstránenie do koša, odstránenie natrvalo - Kopírovanie a Presúvanie - Použitie schránky pri kopírovaní a presúvaní - Možnosti označovania viacerých súborov a priečinkov - Pripojenie, odpojenie a práca s USB kľúčom - Trénovanie základných operácií na rôznych údajoch - Čo je to kompresia dát zip - Ako rozbaliť skomprimované dáta, ako skomprimovať dáta - Iné často používané kompresné formáty === Prehľad štandardného vybavenia Windows - Písanie textu - Poznámkový blok a Wordpad - Písanie veľkých písmen - Písanie dĺžňov a mäkčeňov - Písanie špeciálnych znakov (@ & # ö, atď) - Jednoduché formátovanie písma zmenou rezu, farby, veľkosti a typu - Prehľad ďalšieho vybavenia - Prezeranie obrázkov Prieskumníkom a programom Photo viewer - Prehrávanie hudobných CD, empétrojky - Nahrávanie zvuku - Predstavenie programu Skicár - Kalkulačka - Rýchle poznámky === Odlišnosti medzi verziami - Windows 8/8.1, Windows 10 a Windows 11 - Orientácia v prostredí - Vstavané programy - S čím môže mať užívateľ problémy, ak stretne staršie verzie Windows Deň 3 === Úvod do internetu - Základné pojmy - Čo je to web, ako sa líši od pojmu internet - Čo je to e-mail, čet, blog, diskusné fórum, sociálne siete - Webový prehliadač - Výber prehliadača, porovnanie populárnych prehliadačov - Rozdiel medzi prehliadačom a vyhľadávačom - Čo je to webová adresa a ako sa v nej orientovať - Používanie kariet vo web prehliadači - Ako fungujú záložky a história - Ako sa orientovať na webovej stránke, správne používanie prvkov linka, tlačidlo, text box, kombo box, list box, rádio tlačidlo, .... - Čo je to bezpečná web stránka, príklady nebezpečných stránok, ako funguje phishing cez web - Čo je to https a kedy je naozaj dôležitý - Sťahujeme informácie z webu - Ako uložiť webovú stránku - Ako uložiť obrázok - Ako funguje sťahovanie súborov - Bezpečnostné riziká spojené so sťahovaním neznámych súborov, vysvetlenie pojmov vírus, spyware === Pracujeme s webom - Vyhľadávanie informácií - Čo je to Internetový vyhľadávač - Vyhľadávač Google, efektívna práca s výsledkami - Pokročilé možnosti pri hľadaní web stránok, filtrovanie výsledkov - Iné existujúce vyhľadávače - Webové katalógy - Obrázky na webe - Hľadanie obrázkov fulltextom - Pokročilé možnosti hľadania - Hľadanie podobných obrázkov - Webové portály venované obrázkom - Audio a Video na webe - Počúvanie rádia cez internet, archívy rádií - Televízia cez internet, archívy televízií - Vyhľadávanie videa, portál YouTube - Internet ako zdroj informácií - Slovenské denníky na webe - Webové encyklopédie - Slovníky na webe - Čo je to e-learning - Nakupovanie cez web - Orientovanie sa v katalógoch - Porovnávanie cien, hľadanie zliav, zľavové portály - Čo je to e-shop, ako sa s ním pracuje - Možnosti elektronickej platby - Web ako miesto kontroly výrobku, hľadanie referencií používateľov, ako sa vyhnúť "šmejdom" na internete - Cestovanie s pomocou webu - Google mapy - Autobusové a železničné spoje - Objednávanie leteniek - Vyhľadávanie ubytovania pomocou webu - Hľadanie práce - Portály zamerané na ponuku práce - Hľadanie pracovných ponúk - Zverejnenie svojho životopisu - Internet banking === Elektronická pošta - Základy e-mailu - Ako funguje e-mailová adresa - Ako si zriadiť vlastnú e-mailovú schránku - Rozdiel medzi službou Web mail a programom Outlook - Práca s e-mailom - Základná orientácia v poštovej schránke - Čítanie emailu, odpovedanie na email , preposielanie emailu - Dôležité časti emailu čo je to adresa, kópia, skrytá kópia, predmet - Príloha, posielanie dokumentov emailom - Čo je to spam a ako sa ho zbaviť - Čo sú to kontakty ako ich použiť - Základy bezpečnosti pri práci s emailom - Outlook, Gmail a iné prostredoa e-pošty - Základná orientácia v programe - Porovnanie prostredia s web-mailovými službami - Email ako základný firemný komunikačný nástroj - Ako správne písať email - Emailová etiketa - Ako na kontrolu pravopisu pri písaní emailu - Netiketa Deň 4 a 5 === Úvod do kancelárskeho balíka Microsoft Office - Čo je to kancelársky balík - Čo je kancelársky balík MS Office - Popis programov Word, Excel, PowerPoint a Outlook - Správny spôsob použitia základných programov - Definícia pojmov textový dokument, tabuľkový zošit a prezentácia - Iné kancelárske balíky a ich porovnanie s MS Office - Štartujeme MS OFFICE - Spôsoby spustenia programov MS Office - Textové dokumenty, typy súborov programu Word - Tabuľkové zošity, typy súborov programu Excel - Prezentácie, typy súborov programu PowerPoint - Ukladanie dokumentu, rozdiel medzi ukladaním spôsobom "Uložiť" a "Uložiť ako" - Pracovné prostredie programov balíka MS OFFICE - Princíp fungovania hlavného pásu s nástrojmi - Ako sa v hlavnom menu nestratiť - Položka menu Súbor, ako ukladáme dokumenty - Pracovná plocha v programe Word - Pracovná plocha v programe Excel - Pracovná plocha v programe PowerPoint - Pracovná plocha v programe Outlook === Oboznámenie sa s programom MS Word - Praktické ukážky dokumentov - Životopis - Kancelárske dokumentu ako žiadosť, fax a list - Letáky a brožúry - Tvorenie nového dokumentu - Vytvorenie prázdneho dokumentu - Použitie vstavaných šablón - Hľadanie šablón na stránke Office.com priamo z Wordu - Iné šablóny, s ktorými sa možno stretnúť == Základná práca s textom - Písanie textu - Písanie veľkých písmen, kláves SHIFT, písanie špeciálnych znakov (@ & # ö, atď) - Základné princípy písania všetkými desiatimi - Myškový a textový kurzor, presun textového kurzoru , mazanie textu, vpisovanie a prepis textu - Ako funguje koniec riadku, čo je to pevná medzera - Čo je to odsek a ako ho ukončiť, jednoduchá úprava textu prázdnym odsekom, ako predčasne ukončiť stranu - Kontrola pravopisu, nastavenie jazyka a jeho súvis s nastavením rozloženia klávesnice - Spôsoby označovania textu - Označovanie slova, riadku, odseku a vety - Niektoré užitočné klávesové skratky na označovanie textu - Navigácia a orientovanie sa v dokumente == Úprava dokumentu - Formátovanie textu - Výber typu písma a jeho vplyv na slovenský text, vkladanie špeciálnych symbolov - Rez, farba a veľkosť písma - Zarovnanie písma v odseku - Vkladanie grafiky - Ako vložiť obrázok - Ako vložiť tabuľku === Oboznámenie sa s programom MS Excel - Praktické ukážky tabuliek - Faktúra - Inventárny zoznam - Plánovač - Tvorenie nového dokumentu - Vytvorenie prázdneho dokumentu - Použitie vstavaných šablón - Hľadanie šablón na stránke Office.com priamo z Excelu == Základné operácie - Zápis hodnoty - Spôsob zapisovania hodnôt - Rozdiel medzi rozpoznávaním hodnoty a formátom - Typy rozpoznávaných hodnôt - Operácie na bunke - Spôsoby označovania - Vymazávanie hodnoty a formátovania - Odstraňovanie a vkladanie bunky - Kopírovanie a presun - Práca zo stĺpcom a riadkom - Operácie na hárku == Úprava tabuľky - Číselný formát bunky - Formáty čísla - Formáty dátumu - Formáty času - Práca s textom v bunke - Nastavenie šírky stĺpca - Zalomenie textu - Zlúčenie bunky - Grafická úprava tabuľky - Farba bunky a písma - Tvorenie okraja bunky - Využitie automatického formátovania pri tvorbe tabuľky === Oboznámenie sa s programom MS PowerPoint - Čo je to prezentácia - Základné spôsoby použitia PowerPoint prezentácie - Vytvorenie novej prezentácie použitím šablóny - Popis pracovného prostredia - Hlavné menu, orientácia a spôsob fungovania - Poznámky ich význam a využitie - Základné spôsoby zobrazenia prezentácie - Možnosti pri ukladaní prezentácie, problémy pri exportovaní - Prezentácia rýchlo a efektívne - Rozdiel medzi šablónou a motívom, voľba motívu - Základy práce s textom a obrázkami === Záver - Ako ďalej po absolvovaní tohto školenia - Diskusia a odpovede na otázky účastníkov

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať