DETAIL KURZU

PC školenie: Super asistentka

Od:

Akadémia vzdelávania Zvolen

Zvolen

Popis kurzu

využívajte kancelársky balík MS Office na maximum a vo svoj prospech a tým, pracujte presne, rýchlo, efektívne a v pohode a tým šetrite čas a odbúrajte stres na pracovisku

Obsah kurzu

Microsoft WORD

Pokročilá úprava textu Práca so šablónami Vytváranie organizačných štruktúr a rôznych diagramov Hypertextové prepojenia Vkladanie automatického obsahu Vkladanie zoznamov obrázkov, tabuliek, grafov, atď. Pokročilé číslovanie strán Poznámky pod čiarou Vytvorenie registra v dokumente Sledovanie zmien v dokumente Porovnanie dokumentov Vkladanie komentárov Hromadná korešpondencia Kontrola dokumentu Zabezpečenie dokumentu

Microsoft Excel

Vytváranie tabuliek ako zoznam zmluv, zoznam klientov atď. rôzne riešenia Pokročilé zoraďovanie údajov Automatické filtrovanie údajov Rozšírené filtrovanie údajov Podmienené formátovanie Prepojenie rôznych tabuliek Riešenie problémov pri spracovaní údajov exportovaných z firemného softvéru Overenie údajov Zabezpečenie zošitu na rôznych úrovniach

Microsoft Powerpoint

Vytvorenie prezentácie Nastavenie prezentácie Možnosti prezentovania

Microsoft Outlook

Pokročilé spracovanie mailovej komunikácie Triedenie mailovej komunikácie Pokročilé nastavenia MS Outlook Organizovanie stretnutí a povinností pre seba aj iných vo firme Vedenie adresára kontaktov Zdieľanie informácií v MS Outlook s inými osobami

Diskusia

Diskusia na konkrétne otázky k Vašim problémom Obsah školenia je flexibilný a dopĺňame ho o témy, ktoré potrebujú priamo účastníci školenia Všetky riešenia sú založené na praktických skúsenostiach a sú v praxi overené

Doporučenie Na školenie vlastný notebook a zvládnuté základy

Cieľová skupina

3 kroky k dokonalosti pre : asistentky, asistenti, administratívni pracovníci resp všetci ??

Kontaktná osoba

Akadémia vzdelávania Zvolen
+421 902 930 206
avzv@avzvolen.sk

Hodnotenie
Organizátor