Detail kurzu

AAK komunikačný tréning

Akadémia vzdelávania Zvolen

Popis kurzu

tréningový program

Obsah kurzu

Augmentatívna a alternatívna komunikácia (AAK) sa pokúša kompenzovať (dočasne alebo natrvalo) poškodenie alebo hendikep osôb s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou, predovšetkým u ľudí s ťažkým telesným, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím. Podporuje existujúce, ale nedostačujúce komunikačné schopnosti, a to vo forme hovorenej, písanej alebo vo forme gest.

AV ZV v spolupráci so špecialistkou v danej oblasti si Vám dovoľuje ponúknuť 4 tréningové stretnutia zamerané na deti s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou.
Podrobnejšie na stránke akademiavzdelavania.sk - príloha

ďalšia organizácia podľa záujmu

organizáciu včas dohodneme podľa záujmu, možnosť individuálnej online konzultácie podľa požiadavky a dohody

Cieľová skupina

rodičia detí, pedagogickí pracovníci alebo asistenti v MŠ, špeciálnych školách, liečební pedagógovia a pod

Poznámka k cene

v prílohe, cena podľa zamerania, ďalej možnosť dohodnúť si osobné aj online konzultácie v cene 20,-€ / 60 min

Hodnotenie
Organizátor