Detail kurzu

seminár: RIEŠENIE ZÁŤAŽOVÝCH A KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ

Akadémia vzdelávania Zvolen

Popis kurzu

Ako vznikajú konflikty, ako ich riešiť a čo sa môže stať ak ich riešiť nebudete?

Obsah kurzu

PROGRAM

• Vznik konfliktných situácií
• Predpoklady konštruktívnej komunikácie pri riešení konfliktu
• Stratégie, štýly riešenia konfliktov
• Zásady budovania vzťahu pri riešení konfliktov
• Komunikácia nepopulárnych správ a opatrení
• Praktický nácvik možností, ako riešiť, vyriešiť, situáciu a zároveň budovať vzťahy na pracovisku
• Diskusia, námety účastníkov

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom školenia.
Platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke : priezvisko a názov vzdelávania
Ďalšie organizačné informácie poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom 

Cieľová skupina

verejnosť

Poznámka k cene

možnosť individuálnej konzultácie po dohovore

Hodnotenie
Organizátor