Detail kurzu

Príprava na maturitu z anglického jazyka

Akadémia vzdelávania Zvolen

Popis kurzu

Kurz je predovšetkým určený študentom stredných škôl alebo záujemcom z radov verejnosti, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z anglického jazyka, resp. certifikačné skúšky

Obsah kurzu

Kurz svojím obsahom nadväzuje, prehlbuje, rozvíja a upevňuje vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom na strednej škole.
Príprava sa uskutočňuje na dvoch vedomostných stupňoch:

Stupeň A
zodpovedá stupňu B2 Spoločného európskeho rámca
Stupeň B
zodpovedá stupňu B1 Spoločného európskeho rámca

Hlavné zameranie je na komunikačný ale aj písomný prejav

Organizácia kurzu :
2 x 2 vyuč.hod / týždeň tj 4 vyuč. hodiny (3 celé hodiny / týždeň) 

4 účastníci 160,- € / kurz, 3 účastníci 215,- € / kurz, 2 účastníci 325,-€ / kurz, 1 účastník 20,- € / hod (60 min), (cenu kurzu je možné splatiť aj v 2 splátkach


Cieľová skupina

Absolvent kurzu je pripravený na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky, vie používať slovnú zásobu, gramatické konštrukcie a javy a dokázať sa kedykoľvek dohovoriť a vyjadriť k témam každodenného života, či budúceho profesijného záujmu.

Poznámka k cene

podrobnejšie v texte

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať