DETAIL KURZU

Asertivita

Od:

eventive, s. r. o .

Trenčín

Popis kurzu

Tréning prezentuje techniky a účinné metódy asertívneho správania použiteľné v rôznych situáciách (rozhodovací proces, porady, motivačné rozhovory a i.) Je zameraný na spoznanie a uvedomenie si vlastného komunikačného štýlu, na získanie schopnosti kontrolovať svoj komunikačný prejav a porozumenie komunikácii partnera.

Účastníci tréningu získajú základné zručnosti, ako vyjadriť vlastné názory a postoje optimálnym spôsobom. Spoznajú techniky asertívneho správania so zameraním na efektívne vedenie rozhovoru. Naučia sa zvládať konfliktné situácie prijateľným spôsobom.

Obsah kurzu

 • 4 roviny komunikácie, význam vecnej a vzťahovej roviny v komunikácii
 • Neverbálna komunikácia (Dôležitosť imidžu a akustickej zložky komunikácie, druhy neverbálnych prejavov)
 • Komunikačný šum a jeho eliminácia
 • Asertivita (Definícia. Pozitívne aspekty asertivity. Základné prvky asertivity.)
 • Tri druhy správania: pasívne, agresívne, asertívne
 • Verbálne a neverbálne zložky neasertívneho a asertívneho správania
 • Základné asertívne práva: Desatoro práv asertívneho správania
 • Manipulačné povery
 • Identifikácia rozličných druhov správania
 • Praktické ukážky neasertívneho a asertívneho správania
 • Riešenie modelových situácií

Cieľová skupina

 • stredný manažment
 • lídri, vedúci tímov
 • všetci, ktorí chcú spoznať svoj komunikačný štýl a pracovať na jeho zlepšení
Poznámka k cene

Celková cena zahŕňa: dvojdňový tréning, pracovný materiál, občerstvenie (2x coffee break/deň). Pre členov Biznis klubu FSH a členov SOPK je cena 138 eur/osoba (115 eur bez DPH).

Kontaktná osoba

Nikola Sedláčková
+421 907 403 253
nikola@eventive.sk

Hodnotenie
Organizátor