Detail kurzu

Štedrý biznis - Riadenie VLASTNEJ firmy s úspechom (6 DNI) aj ON-LINE

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Každá reťaz je len tak silná, ako silné je jej najslabšie ohnivko. A sila, úspešnosť spoločnosti je tak veľká, aká veľká je jej schopnosť postarať sa o tie najslabšie miesta v nej.

Poďte s nami pochopiť čo je podstatou úspechu v biznise. Pochopenie podstaty, Vám zabezpečí plnenie Vašich firemných ako i osobných cieľov v dohodnutom čase a privedie k vysokej spokojnosti.

Tréningom sa zameriame na:

 • Prehĺbenie vedomostí, zručností a praktický tréning v oblastiach vodcovských a manažérskych zručností, vysoko účinnej komunikácie s klientmi, podriadenými, tímovej spolupráce, vhodných vodcovských štýlov, koučingového spôsobu myslenia a vedenia, motivácie a seba riadenia v harmónii.
 • Vybudovanie a rozšírenie nástrojov pre motiváciu, prácu s časom, záťažovými situáciami a efektívnym využívaním svojich vnútorných zdrojov; pochopiť, motivovať, inšpirovať, nabudiť, spolupracovať win:win
 • Tréning mnoho rokmi overených poznatkov, psychologických dotazníkov, na zlepšenie sebapoznania, interaktívnych diskusií, aktivít a rozvojových hier, kde si naučené veci precvičíte a zažijete priamo u seba
 • Modul zameraný na koučovanie, Vás pripraví na efektívne vedenie partnerských rozhovorov, podporu tvorivej atmosféry v tíme, pre dosahovanie vysokého výkonu. Vyskúšame si praktické využívanie koučovacích techník, funkčných metód priamo v praxi.

Počet účastníkov v skupinovom tréningu: max 4

Rozsah: 6 dní

 • 9:00 – 17:00
 1. Forma (2+2+2)
 2. Forma (3+3)

Forma vzdelávania:

 • Prednáška, mentoring, trénovanie, demonštrácia a interakcia
 • Koučovací prístup, koučing, NLP techniky
 • Individuálne trénovanie naučeného a (samo)štúdium medzi jednotlivými blokmi tréningu, z podporných študijných materiálov


Obsah kurzu

Zostavili sme pre Vás Vysoko hodnotný tréning, rozhodne žiadna „vata“. Vždy, v závislosti od skupiny a času, sa venujeme aj nezaradeným témam, nevyhnutným aktuálne pomenovaným potrebám (napr. personálne témy).

Čomu sa budeme venovať?

Stručná agenda navrhovaných tém:

 1. Efektívna komunikácia pokročilo, aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok – v pracovných i osobných vzťahoch, eliminácia nedorozumení

Mirroring – Leading – Rapport; + Rozhovor (katalyzátor premýšľania)

 • Aktívne počúvanie, asertivita prepojená s empatiou, vytvárajúca dobrú atmosféru pre spoluprácu, asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu, pre súhru v „partnerstve“
 • Rozvojová aktivita „Buď mojimi očami“ – správne kladenie správnych otázok, fakty vz. domnienky
 • Partnerský štýl komunikácie – využívanie koučovacieho princípu
 • Typológia osobnosti: Osobnostné komunikačné štýly – Význam rôznorodosti, podstata porozumenia typológie osobnosti a pochopenie správania a reakcií komunikačného partnera, z viacerých, najmä jeho uhlov pohľadu
 • Efektívna asertívna komunikácia a jej účinné techniky
 • Nácvik asertívneho vyjadrenia a výrokov typu „JA“/ I message
 • Účinná konštruktívna spätná väzba: Vytýkacia, ale aj vyslovovanie pochvaly
 • Nácvik formulácií zdravého feedback-u sebe, kolegovi, klientovi
 1. CHARIZMA, etiketa, bontón ako súčasť Vás, „firemnej“ identity a Vašej značky – Profesionálne vystupovanie v osobnom, telefonickom i písomnom styku
 • Podvedomé stratégie úspešných vs. Katastrofické scenáre a ako stopnúť deštrukčné plánovanie
 • Nikto nedostane druhú šancu, aby urobil prvý dojem
 • Tajomstvo neverbality – bdelá reč tela
 • Profesionálne vystupovanie, telefonovanie, reprezentatívna – E-mailová komunikácia, vzorová obchodná korešpondencia, vybavovanie pohľadávok, zdolávanie 6 najčastejších námietok – v prípade predaja produktov a služieb
 1. Prezentačné minimum
 • Čo robí dobrého rečníka dobrým a pútavým rečníkom?
 • Zápalková reč: Autenticky a s ľahkosťou vyjadrované myšlienky, presvedčivá prezentácia osobnej idei

60–120 sekundová reč – osvojíte si pomenovávanie svojho PREČO, svojho IKIGAI a pripravíte si krátku osobnú prezentáciu, ktorou sa rýchlo a jednoducho predstavíte ako osoba, svoju odbornosť, službu, firmu alebo udalosť, ktorú chcete dať do povedomia; Osobných predstavení môžete mať hneď niekoľko, krátku 30–60 sec reč, dlhšiu verziu, verziu pre potenciálnych klientov, obchodných partnerov, priateľov, rodinu

 1. Efektívne organizovanie chodu svojej „kancelárie“/ad­ministratívy
 • Komplexnosť spravovania agendy, vedúcej ku vzájomnej spokojnosti svojej i podporných zložiek (účtovník, príprava podkladov pre účtovníctvo ai)
 • Ak máte osobnú asistentku – ako s ňou nastaviť dokonalú spoluprácu
 • Organizácia a koordinácia časového kalendára, pokročilá správa kontaktov, networking
 • Typológia „tímových“ rolí podľa Mereditha Belbina – zistíte aké sú Vaše/vo Vás/ preferované tímové role a ich silné a slabé stránky, kedy sú Vaše talenty najlepšie využité; ako tieto role efektívne preskupiť, prípadne koho potrebujete aby Vás dopĺňal, ako si „zloziť úspešný tím“ a porozumieť významu odlišností a ich dôležitosti v spolupráci
 1. Efektívny time a stress management – vysoká efektivita a výkonnosť v čase
 • Skvelá organizácia práce a time manažment založený na zmysle života-hodnotách, work – life balance; STOP prokrastinácie a nástup motivácie
 • Stress management – ako zvládať stres, nájsť skryté rezervy, spoznať silu premenenej mysle a praktické techniky (aj meditačné, uvoľňujúce) vedúce k väčšiemu pokoju a spokojnosti, k budovaniu dobrej atmosféry na pracovisku
 • Čo ľudí motivuje a čo demotivuje – podľa neuro-vedeckého modelu SCARF – zásadné uvedomenie, kľúčový nástroj pre podporu Odvahy, rozvoja a kreativity ALEBO Strachu a agresivity/pasivity
 1. Základné princípy seba-koučovania
 • Čo je koučing a v čom je iný oproti ostatným rozvojovým nástrojom?
 • O čom sú odvážne ciele? Stanovovanie a riadenie vlastných SMART-B cieľov
 • Seba-koučing, motivácia, strategické kroky, tvorba akčného plánu a prijatie záväzku – návody na konanie

Témami tohto 6-dňového rozvojového programu, sa usilujeme o:

 • Vybudovanie a rozvoj Vašich excelentných komunikačných, riadiacich, obchodníckych a organizačných schopností a zručností.
 • Uvoľnenie Vášho vnútorného potenciálu pre Váš život

komplexne a pomôcť Vám plne rozvinúť Vaše „IKIGAI“

Cena zahŕňa:

 • Lektora, kouča
 • Študijné materiály, vrátane elektronických podkladov slúžiacich pre ďalší seba-rozvoj
 • Celodenné občerstvenie, vrátane teplého obeda (ak je tréning v našich priestoroch)

Súčasťou tréningu bude:

 • Tvorivé a bezpečné prostredie pre otvorenú komunikáciu a spätnú väzbu
 • Úcta, podpora

Ide o rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, s využívaním účinných koučovacích techník.

MOŽNOSŤ – objednanie ako INDIVIDUÁLNY TRÉNING Možnosťou je zvoliť si tréning výberom, len Vami preferovaných tém, zameraním sa čisto na Vás a Vaše potreby rozvoja. Témy teda budú aktuálne prispôsobované a „stretneme sa“ v témach tam, kde sa aktuálne nachádzate a posunieme sa spolu k predstave, ktorá je Vaša žiaduca.

Cena pri One to One: 880,-€/1deň Len Vy a lektor – objednajte si vlastný termín

Cieľová skupina

Pre koho je rozvojový program určený:

 • Majiteľ a výkonný riaditeľ
 • Konateľ firmy
 • Predstavitelia TM

Ktokoľvek, kto túži viesť ľudí a pracovať s nimi od prvej chvíle úspešne

Certifikát Osvedčenie o absolvovanom tréningu
Hodnotenie
Organizátor