DETAIL KURZU

POKROČILÉ ZRUČNOSTI LEKTORA

Od:

YSC, s.r.o.

Trnava

Popis kurzu

Garancia otvorenia. Cieľ kurzu: Absolvent – lektor ovláda hĺbkové poznatky z oblasti vzdelávania dospelých. Dokáže metodicky viesť tím lektorov. Pozná a aplikuje rôzne výkladové schémy, vytvára modelové situácie a využíva podporné techniky na tvorbu pozitívnej a interaktívnej klímy kurzu.Dokáže poradiť a čeliť problémom pri plánovaní vzdelávania a tvorbe obsahu, počas vzdelávacieho procesu je schopný objektívne a logicky argumentovať. Zvláda zložité situácie a motivuje štandartné typy problematických účastníkov.

Obsah kurzu

Obsah kurzu:

  1. Súčasné trendy vo vzdelávaní dospelých
  2. Pozitívne hodnoty (zodpovednosť, pozornosť, sloboda, racionalita, nenásilnosť)
  3. Pútavé uvedenie kurzu
  4. Priebeh kurzu a tvorba modelových situácií
  5. Logická argumentácia v prejave lektora
  6. Ako pracovať s problémovými ľuďmi a zvládnuť zložité situácie
  7. Typológia lektora
  8. Úspešný záver kurzu
  9. Zásady úspešného lektorovania

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým jednotlivcom, ktorí pôsobia vo vzdelávaní a ktorí sa preukážu osvedčením o lektorskej spôsobilosti alebo andragogickým a pedagogickým vzdelaním.

Kontaktná osoba

PaedDr. Silvia Žatková
+421 903 915 657
info@yourscool.sk

Hodnotenie
Organizátor