DETAIL KURZU

INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA BOZP PODĽA NORMY ISO 45001:2018

Od:

YSC, s.r.o.

Trnava

Popis kurzu

Cieľ kurzu: Absolventi – interní audítori pochopia filozofiu a význam normy ISO 45001:2018, ktorá vyšla 12. marca 2018 a do troch rokov nahradí normu OHSAS 18001. Účastníci kurzu sa pripravia na výkon auditov v zmysle normy revidovanej normy a legislatívy.

Obsah kurzu

Účastníci získajú potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu, ktoré ich oprávňuje vykonávať interný audit v zmysle tejto normy.

V cene kurzu je kompletná výučba, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie osvedčenia, obedy. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.

Viac informácií na: info@yourscool.sk, ysc@ysc.sk 0908/810 174

Alebo osobne vo vzdelávacom centre: YSC, s.r.o. Námestie Jozefa Herdu 1 917 01 Trnava

Vzdelávacie centrum YSC, s.r.o. ponúka aj ďalšie kurzy:
  • Kurz Lektor 100 hod., cena: 200€ bez DPH
  • Kurz Bezpečnostný technik 176 hod., cena: 450€ bez DPH
  • Školenia Elektrotechnikov §21,§22,§23,§24 27 hod., cena: 84€ bez DPH, AOP 42€
  • Technik požiarnej ochrany 120 hod., cena: 325€ bez DPH
  • Aktualizačná odborná príprava Bezpečnostných technikov 16 hod., cena: 75€ bez DPH

Cieľová skupina

Interní audítori, ktorí si chcú aktualizovať svoju odbornú spôsobilosť. Je vhodný aj pre manažérov a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace so systémom manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Poznámka k cene

Cena jedného absolvovaného modulu 230€ bez DPH.

Kontaktná osoba

PaedDr. Silvia Žatková
+421 908 810 174
info@yourscool.sk

Hodnotenie
Organizátor