Detail kurzu

Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2024

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Nezisková účtovná jednotka, ktoréhokoľvek typu, sa zakladá a vzniká s cieľom výkonu činností v prospech spoločnosti a rôznych cieľových skupín. Ale ako každá iná právnická osoba, subjekt práva, je povinná tiež viesť účtovníctvo a nevyhýbajú sa jej ani daňové povinnosti stanovené platnou legislatívou. Ak sa v svojom profesnom živote stretávate práve s touto oblasťou, alebo vás nejakým iným spôsobom zaujíma, na našom seminári získate výborný prehľad o vedení účtovnej evidencie neziskových účtovných jednotiek a daňových povinností, ktoré využijete v praxi. Súčasťou seminára budú aj informácie o novom zákone o účtovníctve platnom od 1.1.2022 a jeho aplikáciou v praxi špecificky u neziskových účtovných jednotiek/ napr. elektronické zverejňovanie, povinný obsah výročnej správy OZ..../ Bonus pre Vás k materiálom bude zoznam interných smerníc pre neziskové účtovné jednotky.

Obsah kurzu

 • Charakteristika a typológia neziskových organizácií.
 • Povinnosť neziskových organizácií zostaviť účtovnú závierku - právna úprava.
 • Postupy účtovania pre neziskové účtovné jednotky.
 • Účtovné triedy a rešerš vybraných účtovných prípadov.
 • Harmonogram prípravných prác pred uzatvorením účtovných kníh v jednoduchom a podvojnom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve.
 • Princíp a výpočet daňových povinností.
 • Prezentácia účtovnej závierky neziskovej účtovnej jednotky..
 • Novelizácia zákona o účtovníctve od 1.1.2022 a jej vplyv a povinná aplikácia v praxi neziskových účtovných jednotiek.
 • Ďalšie vykazovacie povinnosti neziskových účtovných jednotiek a vypracovanie výročných správ.
 • Obligatórne a fakultatívne interné smernice pre neziskové účtovné jednotky.
 • Diskusia.

Cieľová skupina

Neziskové organizácie, spolky, združenia, nadácie.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať