Detail kurzu

ONLINE – Práca s EVO, ver. 18 – workshop pre VO/O

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Aký dosah má na aplikáciu ustanovení zákona elektronické zadávanie zákazky ? Postup zadávania zákazky v elektronickom svete a odlišnosti od písomnej podoby – práca s EVO, komunikácia cez EVO, pokyny pre uchádzačov pre prípravu a predloženie elektronickej ponuky, JED len elektronicky cez aplikáciu, podpisová politika pre elektronické dokumenty (originalita dokumentov a právna záväznosť), doklady doteraz obvykle požadované  v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená kópia - ich elektronická podoba, banková záruka v elektronickej verzii, vyhodnotenie ponúk elektronicky, dokumentácia verejného obstarávania (zápisnice, čestné vyhlásenia, výpočet PHZ...). Lehoty v elektronickom svete. Čo so zákazkami s nízkou hodnotou ? Týka sa povinná elektronizácia aj revíznych postupov ?

V čom má EVO výhody oproti iným informačným systémom ? A množstvo iných otázok.

Obsah kurzu

  • Príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, jednotlivé inštitúty a ich aplikácia vo vzťahu k elektronickým postupom.

  • Proces verejného obstarávania, komunikácia, dokumenty, doklady, lehoty, príprava ponúk, preukazovanie  splnenia podmienok účasti elektronicky, vyhodnocovanie elektronických ponúk.

  • Právne súvislosti elektronického verejného obstarávania.

  • Revízne postupy.

  • Praktická ukážka zadávania zákazky v EVO

  • Vaše otázky

Cieľová skupina

určené pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov  a všetkých, ktorí majú o problematiku záujem.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor