Detail kurzu

Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 45001 na systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia bude vysvetliť účastníkom, ako má byť implementovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby organizácia splnila požiadavky normy ISO 45001. Účastníci sa dozvedia, ako chápať jednotlivé požiadavky a vhodne ich implementovať v organizácii zohľadnením už zavedených inštitútov a nástrojov požadovaných našou BOZP legislatívou a teda úspešne zvládnuť v budúcnosti certifikáciu podľa normy ISO 45001. Zámerom tvorcov tohto školenia pritom nie je len interpretovať požiadavky opísané v návrhu normy, ale tiež objasniť zámery a očakávané efekty z implementácie normy – teda v čom sa majú firmy posunúť dopredu v oblasti BOZP oproti súčasnému prístupu. Tieto poznatky vyplynuli hlavne z diskusií a odborných príspevkov publikovaných po zasadaniach komisie ISO/PC 283 a pri schvaľovaní jednotlivých verzií ISO 45001 počas celého vývoja tejto normy.

Obsah kurzu

Predmetné školenie je zamerané na objasnenie štruktúry normy, ako aj jednotlivých jej požiadaviek. Okrem toho budú počas školenia prezentované poznatky a východiská použité pri tvorbe normy, ktoré boli za posledných 5 rokov publikované. Ďalej počas školenia porovnáme novú normu so štandardom OHSAS 18001:2007, ktorý sa najčastejšie využíval pri certifikácii týchto systémov doposiaľ. Norma bola kreovaná s využitím Prílohy SL, ktorá už bola aplikovaná aj pri tvorbe ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO/IEC 27001:2013 a má teda zabezpečiť rovnakú štruktúru článkov ako majú citované normy. Okrem toho sa samozrejme využili pri tvorbe novej normy požiadavky uvedené v OHSAS 18001, ako aj poznatky o jej aplikácii v praxi od roku 1999, kedy vyšla jej prvá verzia.

Forma školenia: pošleme Vám link, cez ktorý sa pripojíte na školenie .

Cieľová skupina

Tréning je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú podrobne oboznámiť s požiadavkami novej normy ISO 45001:2018 pre oblasť komplexného manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Certifikát osvedčenie s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Ing. Jana Svitačová
+421 905 866 663
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať