Detail kurzu

BRATISLAVA - Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe - výber štátnych zamestnancov, vznik štátnozamestnaneckého pomeru, adaptačný proces, skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámenie účastníkov seminára s aktuálnymi zmenami v štátnej službe, procesom výberu štátnych zamestnancov, podmienkami prijatia do štátnozamestna­neckého pomeru, vznikom, dôvodmi zmeny a ukončením štátnozamestna­neckého pomeru, právami a povinnosťami štátneho zamestnanca, jeho disciplinárnou zodpovednosťou a služobným hodnotením.

Obsah kurzu

1. Charakteristika štátnej služby, historický vývoj a základné
systémy štátnej služby
2. Zákon o štátnej službe ( Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a
o zmene a doplnení niektorých zákonov)
- Výber štátnych zamestnancov, vznik štátnozamestneckého pomeru a
adaptačný proces
- Zmeny v štátnej službe
- Skončenie a zánik štátnozamestna­neckého pomeru
3. Diskusia

Cieľová skupina

všetkých štátnych zamestnancov, osobitne pracovníkom osobných úradov a vedúcim zamestnancom.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor