Detail kurzu

ONLINE - Zákon o štátnej službe a jeho aktuálne problémy

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámenie účastníkov seminára s aktuálnymi zmenami v štátnej službe.

Obsah kurzu

Pracovné právo je v súčasnom “pandemickom” období veľmi dynamickým právnym odvetvím. Legislatíva je nútená reagovať na situácie, ktoré nikto nepredpokladal a tak dochádza k rýchlym zmenám. Inštitúty, ktoré boli využívané v menšom rozsahu, ako napr. domácka práca a telepráca sa stávajú aktuálnymi aj v štátnej či verejnej správe. 

Aj štátna správa je súčasťou spoločnosti a výkon štátnej služby a jej podmienky reagujú na zmeny v živote spoločnosti. V dôsledku vývoja a zmien spoločnosti sa i vyvíjajú  a menia i názory na spôsob realizácie pracovných vzťahov v štátnej službe - štátnozamestnaneckých vzťahov. V súčasnosti napr. rezonuje v legislatíve štátnej služby otázka oprávnenia generálneho tajomníka služobného úraduj odvolať (na návrh štatutárneho orgánu) vedúceho zamestnanca.

Výrazné zmeny pracovného práva a osobitne štátnej služby, ktorými tieto inštitúty v ostatnom období prechádzajú ako i rozbor judikatúry  sú predmetom prednášky „Zákon o štátnej službe a jeho aktuálne problémy“.

- je ochranné zákonodarstvo zamerané na ochranu zamestnancov, osobitnú ochranu požíva mladistvý, zdravotne postihnutý zamestnanec, rodičia malých detí a tehotné ženy.  A špecifické je v pracovnom práve aj uplatňovanie ústavnej zásady súkromného práva čo nie je zakázané, je dovolené.

Cieľová skupina

všetkých štátnych zamestnancov, osobitne pracovníkom osobných úradov a vedúcim zamestnancom.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor