Detail kurzu

Úvod do koučingu

Power Coaching s. r. o.

Popis kurzu

Psychológia sa sústreďuje na minulosť človeka, koučing však pozerá do budúcnosti.“ Silvia Langermann

Koučing rozvíja potenciál a pomáha Vám nájsť vlastné cesty a riešenia. Na kurze sa naučíte základné nástroje koučingu, ktoré budete schopní použiť pri koučovaní seba aj iných. Tak, ako budete vďaka tomu viac vidieť do druhých, budete viac vidieť aj do seba samého. Lepšie spoznáte svoju osobnosť, motívy a ciele.** Tiež sa naučíte efektívne riešiť problémy, ale aj správne a efektívne komunikovať.**

Všetky získané informácie Vám pomôžu v osobnom aj profesijnom živote, dokonca Vás môžu ovplyvniť natoľko, že sa rozhodnete svoj doterajší život od základov zmeniť v pozitívnom a obohacujúcom smere.

OBSAH KURZU

– čo je koučing
- princípy a použitie koučingu
- základné nástroje koučovania
- kladenie správnych a účinných otázok
- koučovanie seba a ostatných
- praktické zameranie kurzu

CERTIFIKÁCIA

O absolvovaní kurzu získate certifikát spoločnosti Power Coaching. ABSOLVOVANIE AKREDITOVANÉHO A MEDZINÁRODNE CERTIFIKOVANÉHO KURZU KOUČ 104

Na kurz Úvod do koučingu nadväzuje 12 dňový výcik kurzu KOUČ 104 hod., akreditovaný MŠVVaŠ SR a medzinárodne certifikovaný International Coach Federation.

Ak sa po absolvovaní Úvodu do koučingu rozhodnete do 1 roka absolvovať akreditovaný kurz KOUČ 104 hod., suma 380,– Eur za Úvod do koučingu Vám bude odpočítaná z celkovej sumy za kurz KOUČ 104 hod.

CENA

380,– Eur s DPH

ČAS A MIESTO KONANIA

Kurz sa bude konať v dňoch 30.-31.3.2019 v čase od 8.00 hod do 16.00. hod oba dni

Miesto konania: Mierová 56, 821 05 Bratislava – Ružinov

KONTAKT A PRIHLASOVANIE

Priamo cez web alebo e-mailom na info@powercoaching.sk alebo na tel.čísle : 0948 168 011.

Tešíme sa na vás!

Hodnotenie
Organizátor