DETAIL KURZU

Základy organizovania firmy

Od:

Centrum Prosperity s.r.o.

Martin

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť sa – ako sa dá organizácia zorganizovať tak, aby fungovala naozaj hladko. Ako rozmiestniť ľudí a urobiť im popisy práce, aby vedeli, čo majú robiť a tým zvýšiť efektivitu celej organizácie. Podmienkou pre absolvovanie tohto kurzu je absolvovanie kurzu Etika a prežitie firmy.

Obsah kurzu

Naučíte sa, ako máte zorganizovať organizáciu tak, aby hladko fungovala.

Prakticky si vyskúšate ako máte rozdeliť funkcie medzi ľudí.

Naučíte sa, ako máte zadávať úlohy pracovníkom, aby ich boli schopní vykonať.

Dozviete sa, ktoré činnosti chýbajú vo vašej firme, a prečo vám to nejde tak, ako by ste chceli, a ako to môžete napraviť.

Cieľová skupina

Majitelia, management alebo vedenie spoločností.

Kontaktná osoba

Ing. Karol Műller
+421 905 306 668
muller@centrumprosperity.sk

Hodnotenie
Organizátor