Detail kurzu

Myšlienkové mapy ako ich nepoznáte

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Naučiť alebo zdokonaliť si svoje zručnosti v oblasti tvorby myšlienkových máp.
 • Ukázať si ďalšie možnosti využitia myšlienkových máp ako efektívneho nástroja v každodennej práci.
 • Nacvičiť a precvičiť si tvorbu myšlienkových máp na konkrétnych príkladoch z pracovnej praxe.

Obsah kurzu

Mind Maps  (myšlienkové mapy)

 • Čo sú myšlienkové mapy – ujasnenie pojmov.
 • Myšlienkové mapy ako efektívny nástroj na organizáciu a vizualizáciu myšlienok.
 • Výhody využívania myšlienkových máp, myšlienkové mapy vs. lineárne zobrazenie.

Postup pri tvorbe myšlienkových máp

 • Kroky tvorby myšlienkových máp.
 • Možné chyby pri tvorbe MM.
 • Nástroje tvorby myšlienkových máp (papier a ceruza vs PC programy).

Využitie myšlienkových máp v pracovnej praxi (a nielen v nej)

 • Oblasti využitia myšlienkových máp (plánovanie a analýza, kreativita a inovácie, komunikácia/prezentácia/zápis/učenie, projektový manažment …)
 • Myšlienkové mapy ako nástroj na :
 1.  jednoduchšie zatriedenie a pochopenie informácií alebo problému,
 2.  naplánovanie času,
 3. prípravu projektov, zadefinovanie si priorít či cieľov,
 4. lepšie zapamätanie si,
 5. prípravu prezentácie a prehľadnejšiu a pútavejšiu prezentáciu myšlienok,
 6. naštartovanie kreativity atď.


SIMULÁCIA TVORBY MYŠLIENKOVÝCH MÁP NA MODELOVÝCH SITUÁCIÁCH Z PRAXE ÚČASTNÍKOV

Účastníci budú na školení tvoriť vlastné myšlienkové mapy.

Cieľová skupina

Potrebujete si logicky a efektívne roztriediť a vizualizovať informácie? Dostávate sa do situácií, v ktorých potrebujete podrobne „zmapovať“ a vyriešiť problém? Chcete urobiť jednoduchý a zrozumiteľný zápis z mítingu? Potrebujete pripraviť prezentáciu? Nedarí sa Vám naštartovať kreativitu? Pri všetkých týchto situáciách môžete použiť myšlienkové mapy. Ako ich správne vytvoriť sa dozviete na tomto kurze, z ktorého si odnesiete aj vlastnú myšlienkovú mapu. Oblasti a situácie, na ktorých bude prebiehať simulácia tvorby myšlienkových máp, budú vyberané z Vašej praxe.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať