Detail kurzu

Prezentačné zručnosti ŠPECIÁL

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Cez intenzívny videotréning zlepšiť schopnosť efektívne a profesionálne prezentovať.
 • Naučiť sa, ako si pripraviť prezentáciu, aby bola jasná, stručná, pútavá a presvedčivá.
 • Zdokonaliť verbálnu aj neverbálnu stránku prezentovania.
 • Odstrániť najčastejšie prezentačné chyby a zlozvyky a prekonať trému.
 • Naučiť sa presvedčivo argumentovať a zvládať námietky poslucháčov.
 • Naučiť sa vnímať poslucháčov a vhodne reagovať na ich neverbálne signály.
 • Zdokonaliť sa v schopnosti diskutovať a viesť diskusiu spojenú s prezentáciou.

Obsah kurzu

Pozn.: Kurz sa skladá z dvoch školiacich dní realizovaných s odstupom cca 2 týždňov.

POSTUP:

Pred školením – Príprava prezentácie pomocou inštruktáže, podkladov a videí

Počas školiaceho dňa č.1 :

 • Intenzívny videotréning pripravenej prezentácie.
 • Spätná väzba od lektora a skupiny – zlepšovanie prezentačných zručností.
 • Získanie nových odporúčaní k vylepšeniu prezentácie.

Medzi prvým a druhým školiacim dňom – Vylepšenie prezentácie pomocou inštruktáže, podkladov a videí

Počas školiaceho dňa č.2 :

 • Intenzívny videotréning vylepšenej prezentácie s nácvikom reagovania na poslucháčov.
 • Spätná väzba od lektora a skupiny.
 • Získanie praktických rád k tomu, ako zvýšiť presvedčivosť a viesť diskusiu.


OBSAH KURZU

DEŇ Č. 1
Intenzívny videotréning prezentovania so spätnou väzbou zameranou na:

 • prípravu prezentácie,
 • verbálnu a neverbálnu stránku prezentácie,
 • argumentáciu úžitkom a WIFM´s,
 • identifikáciu a odstránenie chýb pri prezentovaní,
 • zvládanie trémy.

NA ZÁKLADE VIDEOTRÉNINGU ZÍSKATE ODPORÚČANIA, TIPY A TRIKY ŠITÉ NA MIERU PRE VÁS.

DEŇ Č.2
Intenzívny videotréning prezentovania so spätnou väzbou zameranou na:

 • pokročilú argumentáciu a presvedčivosť,
 • riadenie diskusie k prezentácii,
 • odpovedanie na otázky a zvládanie námietok,
 • reagovanie na neverbálne signály z publika,
 • a samozrejme tiež všetky oblasti zahnuté v predošlej časti.

OPÄŤ ZÍSKATE NA ZÁKLADE VIDEOTRÉNINGU NOVÉ ODPORÚČANIA, TIPY A TRIKY ŠITÉ NA MIERU PRE VÁS.

OBA ŠKOLIACE DNI PREBIEHAJÚ FORMOU INTENZÍVNEHO VIDEOTRÉNINGU.

Cieľová skupina

Kurz „Prezentačné zručnosti ŠPECIÁL“ je určený všetkým, ktorí chcú dosiahnuť maximálny posun za čo najkratší čas strávený na tréningu. Kombináciou intenzívnej prípravy pred školením a medzi jednotlivými dňami školenia je možné väčšinu času na kurze venovať intenzívnemu videotréningu a získať odporúčania, tipy a triky šité na mieru pre Vás. K príprave Vám poskytneme inštrukcie, podklady a nami vytvorené videá, pomocou ktorých zvládnete prípravu Vašej prezentácie samostatne. Na kurze si ju následne natrénujete pred publikom a vylepšíte a bude Vám poskytnutá rozvojová spätná väzba.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor