Detail kurzu

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

  • Základné znaky vlastníctva bytov a nové legálne definície pojmov /garážové stojisko, garáž v dome, skladový priestor/;
  • Rozsah a pôsobnosť zákona č. 182/1993 Z. z.
  • Vznik povinnej správy domu a zákaz tzv. dvojitej správy;
  • Nové práva a povinnosti spoločenstva a správcu;
  • Právo výlučného užívania spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, príslušenstva a priľahlého pozemku;
  • Zastupovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri výkone správy v súdnych sporoch;
  • Právna zodpovednosť pri výkone správy bytových a iných domov voči vlastníkom a tretím osobám;
  • Nová úprava rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov;
  • Diskusia o aplikačných problémoch spojených s novou právnou úpravou;

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor