Detail kurzu

Náhrada škody v obchodnom práve (pre neprávnikov)

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Seminár je pripravený pre účastníkov bez právnického vzdelania. Je určený predovšetkým obchodníkom, pracovníkmom logistiky, manažérom, pracovníkom zodpovedným za komunikáciu s odberateľmi a dodávateľmi vo firme…

Obsah seminára:

Náhrada škody v obchodnom práve

 1. Všeobecné predpoklady
 • právna úprava náhrady škody v slovenskom práve a medzinárodnom práve
 • vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri náhrade škody
 • základné predpoklady vzniku nároku na náhradu škody
  1. Pojem škody
 • druhy škody podľa právnej úpravy Obchodného zákonníka
 • škoda v prípade porušenia zmluvného a mimozmluvného záväzku
 • limitácia výšky škody
  1. Osobitné situácie
 • prevenčná povinnosť a náhrada nákladov vynaložených pri jej plnení
 • vzťah omeškania a zodpovednosti za vady s náhradou škody, vzťah zmluvnej pokuty a náhrady škody
 • vylúčenie zodpovednosti, spoločná zodpovednosť

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor