DETAIL KURZU

Arabský jazyk- základné komunikačné schopnosti

Od:

Súkromná jazyková škola iCan

Bratislava

Popis kurzu

Čo tak sa naučiť čítať po arabsky?

Arabským jazykom sa v súčasnosti dorozumieva viac ako 300 miliónov ľudí. Patrí medzi 8 svetových jazykov. Záujem o štúdium tohto orientálneho jazyka sa zvyšuje vzhľadom na strategické postavenie arabského regiónu v politickej, ekonomickej a kultúrnej sfére, ako aj v oblasti cestovného ruchu. Ak si na našu otázku z nadpisu odpovedal kladne, máme pre teba zaujímavú ponuku.

Cieľom kurzu je získanie základných komunikačných schopností študenta v arabskom jazyku (predstavenie sa, základné frázy, zdvorilostné vety, rodina, v obchode a pod.). Tomuto kurzu predchádza kurz z názvom Úvod do arabského jazyka, ktorý tiež nájdete na Kurzy.sk.

Obsah kurzu

Študent si dokáže osvojiť základné frázy, tvoriť jednoduché vety, pochopí jednoduché oznamy v arabčine, vie vyplniť jednoduchý formulár, osobné údaje, čísla, vypýtať si niečo na dovolenke, rozumie pokynom v pomalom tempe a pod.

Trvanie: 3 mesiace, 40 vyučovacích 45-minútových hodín.

Minimálny vek: 17 rokov.

Počet študentov v skupine: skupinu otvárame od počtu 4 študentov.

Intenzita prípravy: 2 vyučovacie hodiny (45 min) dvakrát týždenne.

Cena: 240 € /3 mesiace

Cieľová skupina

Kurz je určený každému záujemcovi o zvládnutie základov arabčiny, vyučuje ho lektor, ktorý vyštudoval arabský jazyk na Univerzite v SR a následne absolvoval viacero študijných pobytov v arabskom svete a má skúsenosti s vyučovaním arabčiny pre študentov rôzneho veku.

Minimálny vek študenta je 17 rokov.

Certifikát Osvedčenie o ukončení kurzu vydané v zmysle Vyhlášky o jazykovej škole č. 321/2008 Z.z

Kontaktná osoba

Ing Daria Babeush
+421 905 460 194
ican@icanschool.sk

Hodnotenie
Organizátor