Event marketing

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Jilemnického 2, Trenčín
 • Cena: 115 €
 • Poznámka k cene: Cena tréningu zahŕňa pracovný materiál (hand-out) a 2x coffee break. Pri účasti viac osôb z jednej firmy je cena pre ďalšiu osobu 95 eur.
 • Organizátor: eventive, s. r. o .
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tréningu je poskytnúť informácie zamerané na hlavné princípy a pravidlá prípravy a realizácie úspešnej event marketingovej aktivity. Pochopiť, aký význam má event marketing v celkovej marketingovej stratégii spoločnosti a naučiť sa voliť vhodné eventy pre konkrétnu marketingovú stratégiu (resp. komunikačnú stratégiu). Účastníci spoznajú rôzne techniky a nástroje. Súčasťou tréningu sú praktické cvičenia a práca v skupinách.

Cieľová skupina

 • marketingoví manažéri
 • PR manažéri
 • projektoví manažéri
 • asistentky/asistenti zodpovední za firemné akcie (eventy)

Obsahová náplň

Čo rozumieme pod pojmom event marketing

 • Dôvody rastúceho významu event marketingu
 • Definovanie pojmu event marketing
 • Význam event marketingu ako súčasti integrovaného komunikačného mixu
 • Základná typológia event marketingových aktivít
 • Event marketing vs. Event management

Proces plánovania a tvorba event marketingovej stratégie

 • Stanovenie cieľov event marketingu
 • Identifikovanie východiskových podmienok a definovanie cieľových skupín pre event marketing
 • Plánovanie a tvorba event marketingovej stratégie, situačná analýza
 • Voľba eventu
 • Plánovanie zdrojov, stanovenie rozpočtu
 • Integrácia eventu do komunikačného mixu, medializácia eventu
 • Event marketing z pohľadu správania sa zákazníka

Event controlling

 • Význam kontroly pri príprave a realizácii event marketingových aktivít
 • Metódy event marketingovej kontroly
 • Následné aktivity po realizácii eventu

Lektor:
Nikola Sedláčková

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Nikola Sedláčková
tel:
+421 907 403 *** zobraziť

email:
nikola@... zobraziť


Adresa
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 403 *** zobraziť

mobil:
+421 907 403 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.eventive.sk

Adresa
eventive, s. r. o .
M. Turkovej 1731/46, Trenčín Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)