Detail kurzu

Právo vecného bremena - aktuálne otázky

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Vecné bremená predstavujú obmedzenie vlastníckeho práva a v praxi skutočnosť, keď je vlastník nehnuteľnosti povinný strpieť určité obmedzenia alebo konať v prospech oprávnenej osoby. Ich zriadenie upravuje Občiansky zákonník a uskutočňuje sa na základe vkladu do Katastra nehnuteľností a zápisu na liste vlastníctva. Zriadením vecného bremena sa často používa pri riešení sporných otázok alebo sporov v oblasti vlastníctva a užívania rôznych druhov nehnuteľností.

Čo treba vedieť o vecných bremenách, akým spôsobom zostaviť zmluvu a ako postupovať ak povinná strana so zriadením vecného bremena nesúhlasí? Ako je to so zriadením vecného bremena zo zákona? Kedy ho môže zriadiť súd? Aké sú práva zodpovedajúce vecným bremenám?

Obsah kurzu

  1. Charakteristika a rozdelenie vecných bremien
  2. Vznik a zánik vecných bremien
  3. Práva a povinnosti vyplývajúce z vecných bremien
  4. Tzv. „zákonné“ bremená a ich ústavná konformita
  5. Zápis vecných bremien do katastra nehnuteľností
  6. Aktuálne otázky a ich riešenia
  7. Diskusia

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor