DETAIL KURZU

ISO 45001:2018 – strategický systém řízení BOZP

Od:

Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Popis kurzu

V průběhu tohoto kurzu získáte přehled o požadavcích ISO 45001:2018 – mezinárodním standardu pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nahrazuje dřívější systém řízení BOZP – OHSAS 18001:2007. Účelem standardu ISO 45001 je harmonizace s národními standardy s cílem omezit nejednoznačné požadavky a zvýšit konzistenci. Původní záměr zůstává stejný: vytvořit bezpečnější pracovní podmínky pro všechny.

Obsah kurzu

Na kurzu se naučíte

  • jak je společná struktura norem HLS reflektována v ISO 45001 a jaký má celkový dopad
  • orientovat se v nových a rozšířených požadavcích v ISO 45001:2018, se zvláštním zaměřením na ty, které nebyly součástí OHSAS 18001:2007
  • vypořádat se s novými a rozšířenými požadavky v ISO 45001, jejichž implementaci si vysvětlíme v průběhu praktických cvičení

Cieľová skupina

Určeno pro

  • všechny, kteří chtějí získat detailní znalosti o požadavcích standardu ISO 45001 pro systém řízení BOZP
  • účastníky, kteří jsou ve své organizaci zodpovědní za řízení a uplatňování požadavků OHSAS 18001:2007 a chtějí se dozvědět více o povaze změn, které přináší standard ISO 45001

Vstupní předpoklady

  • nejsou požadovány předchozí znalosti
Certifikát Všem účastníkům je vystaveno Osvědčení LR potvrzující absolvování kurzu. Osvědčení zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost osvědčení není časově omezena. Poznámka k cene

V ceně je zahrnuto: studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy. Platba probíhá po skončení kurzu fakturou.

Kontaktná osoba

Tereza Dvořáková
+420 281 910 369
training.cz@lr.org

Hodnotenie
Organizátor