Detail kurzu

ONLINE - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Naše školenia pokračujú formou online seminárov v rovnakých termínoch až do odvolania.

Autor sa v predmetnej prednáške zameriava na objasnenie základného inštitútu, ktorý je kritický pre celý proces verejného obstarávania - "zmluvu", ktorá je výsledkom a cieľom verejného obstarávania.

Obsah kurzu

V rámci prednášky sa poukáže na inštitúty a nástroje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné nastavenie zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Autor svojimi poznatkami objasňuje proces prípravy a tvorby zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a mala by byť výsledkom celého obstarávacieho procesu. Okrem uvedeného sa autor zaoberá inými inštitútmi zákona o verejnom obstarávaní, ktoré musia byť so zmluvou previazané (podmienky účasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk, sankcie, pravidlá zmeny subdodávateľov). Autor poukazuje na rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, legislatívu, rozhodnutia súdov. Počas prednášky bude prezentovaný aj model možného nastavenia procesov obstarávania v organizácii, ktorý by mal sledovať cieľ optimálneho zmluvného manažmentu.


Cieľová skupina

Školenie je vhodné aj pre začiatočníkov aj pre pokročilých, nakoľko autor objasňuje problematiku od jej základov po náročnejšie právno-aplikačné problémy. 

 

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor