DETAIL KURZU

BAŤA KNOW-HOW: Zásady propagácie a reklamy

Od:

topcoach.sk

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s predajom prostredníctvom služby a s marketingovými nástrojmi firmy Baťa do roku 1945.

Obsah kurzu

Základom kvalitnej propagácie je mať na mysli službu, a to službu nielen zákazníkovi, ale aj spoločnosti a verejnosti. Podrobné predstavenie služby, ako základného nástroja nielen pre podnikanie, ale aj reklamu a marketingovú prezentáciu.

Témou seminára je:

  • Predstavenie jednotlivých marketingových nástrojov využívaných firmou Baťa.
  • Zásady pre vytváranie marketingových kampaní a starostlivosť o zákazníka.
  • Edukácia predajcov, ako základného sprostredkovateľa marketingu firmy Baťa.

Čo si účastníci odnesú:

Oboznámenie sa s rozsahom marketingovej komunikácie firmy Baťa a so spôsobom práce marketingového oddelenia. Ukážky originálnych propagačných materiálov firmy a dobových reklám.

Lektorka: Gabriela Culík-Končitíková — Nadace Tomáše Bati Zlín

Gabriela Culík-Končitíková sa dlhodobo venuje štúdiu Baťovej sústavy riadenia a jej aktuálnemu využitiu. Študuje doktorandský študijný program na Univerzite T. Baťu v Zlíne. V rámci svojej dizertačnej práce vypracováva model aplikácie personálnych zásad firmy Baťa do roku 1945 pre súčasné podnikateľské prostredie. Gabriela svoje štúdie publikuje, je autorkou niekoľkých kníh (napr. Srdcem baťovec). V súčasnej dobe pracuje tiež ako projektová manažérka pre Nadáciu Tomáša Baťu. Venuje sa zdieľaniu inšpiratívnych myšlienok Tomáša Baťu v rámci projektu Inšpirácia Baťa.

  • Cena za kurz: 99€, vrátane obeda
  • Miesto: Vienna House Easy Bratislava
  • Trvanie: od 9:30 do 11:45
  • Kapacita: 16–25 ľudí

Kontaktná osoba

Mgr., MSc. Soňa Štefková
+421 914 703 900
sonastefkova@topcoach.sk

Hodnotenie
Organizátor