Detail kurzu

VIDEOŠKOLENIE: Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia v praxi - zmeny od 1. 1. 2019

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Dňa 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Právna úprava od nového roka, okrem iného, pozmeňuje aj postup vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Ako od nového roka správne postupovať v prípade výberového konania, aké sú činnosti rady školy, ako poradného orgánu v školách pri výberovom konaní a aké ďalšie zmeny od 1. januára 2019 nastali sa dozviete vo videoškolení s lektorkou Annou Böhmerovou. Vo videoškolení nájdete aj prehľad všetkých aktivít a činností, ktoré vymedzuje aktualizovaný legislatívny rámec – doplnený odporúčaniami založenými na praktických skúsenostiach s realizovanými výberovými konaniami.

Obsah kurzu

 • § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o
 • Vymenovanie riaditeľa na základe výberového konania podľa osobitného predpisu
 • Výberové konanie
 • Vyhlásenie VK
 • Iné požiadavky
 • Bezúhonnosť
 • Doklady
 • Kvalifikačné predpoklady
 • Pozastavenie členstva v RŠ
 • Povinnosti RŠ – výberovej komisie
 • Rada školy pred VK
 • Vymenovanie riaditeľa
 • Lehoty pri VK

Minutáž: 50 min.

Lektorka: PhDr. Anna Böhmerová Ukončila Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove, odbor slovenský jazyk – anglický jazyk. Má dlhoročnú pedagogickú prax na základných školách, kde pôsobila aj v riadiacej funkcii. Ďalšie pracovné a odborné skúsenosti získala počas pôsobenia v rámci riadenia školstva v samospráve i v štátnej správe.

Kontaktná osoba

Ing. Daniela Šmehylová
+421 918 450 980
smehylovad@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor