Detail kurzu

Kryptomeny a ich miesto v legislatíve

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Popis kurzu

Oboznámenie účastníkov s pojmom kryptomena, jeho právnou klasifikáciou a zaradením do bankového legislatívneho rámca. Daňové a bezpečnostné riziká kryptomien. Aktuálna svetová judikatúra a pohľad regulátorov. Technológia blockchain, charakteristika nadväznosť na kryptomeny.

Obsah kurzu

  • ekonomická a vecná definícia kryptomien, pojem a špecifiká
  • právna klasifikácia podľa existujúcej svetovej judikatúry
  • daňové aspekty kryptomien (DPH a daň z príjmu)
  • technológia blockchain
  • bezpečnostné aspekty a otázka boja proti praniu špinavých peňazí

Cieľová skupina

Zamestnanci bánk, platobných inštitúcií, inštitúcií elektronických peňazí, príp. iných finančných inštitúcií, najmä z útvarov platobného styku, back-office, compliance, pracovníci daňovej správy, daňoví poradcovia, finanční právnici, ako aj odborní pracovníci z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Kontaktná osoba

Ing. Mario Goliaš
+421 905 436 719
mario.golias@nbs.sk

Hodnotenie
Organizátor