Detail kurzu

VIDEOŠKOLENIE: Zadávanie zákaziek financovaných z fondov EÚ a ich kontrola

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Ako postupovať pri zadávaní zákaziek financovaných z fondov EÚ? Nechajte si poradiť od Mgr. Kataríny Hreusovej, ktorá vám v nadväznosti na právny základ podrobne vysvetlí jednotlivé procesy a povinnosti vyplývajúce zo zadávania zákaziek takéhoto typu. Okrem iného získate tiež prehľad o novinkách v kontrole, medzi ktoré napríklad patrí od 30. 4. 2018 aj spolupráca ÚVO s Protimonopolným úradom SR.

Obsah kurzu

 • Zákazky do 15 000 eur
 • Zákazky nad 15 000 eur
 • Novinky v kontrole
 • Spolupráca ÚVO s Protimonopolným úradom SR
 • Zákazky s využitím elektronického trhoviska
 • Bežná dostupnosť a pohľad ÚVO
 • Kontrola podlimitného VO realizovaného cez elektronické trhovisko
 • Pohľady RO pri kontrolách zákaziek
 • Zmena zmluvy
 • Zmena ponuky
 • Pripravovaná zmena v zákone o verejnom obstarávaní

Minutáž: 71 min.

Lektor: Mgr. Katarína Hreusová Vedúca oddelenia pre verejné obstarávanie v Žilinskom samosprávnom kraji a zároveň odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v danej problematike. Profesionálne sa venuje koordinácii celého procesu verejného obstarávania od prípravy podkladov až po jeho samotnú realizáciu. Okrem riadenia verejného obstarávania sa venuje tiež poskytovaniu lektorských činností, vzdelávacích aktivít alebo odbornému poradenstvu.

Kontaktná osoba

Ing. Daniela Šmehylová
+421 918 450 980
smehylovad@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor