Detail kurzu

Microsoft Exchange Server - inštalácia, správa a údržba

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Prečo práve Exchange server ako riešenie firemnej e-mailovej komunikácie? Množstvo iných riešení bez ohľadu na platformu využíva protokol IMAP. Exchange zvláda synchronizáciu pošty rovnakým spôsobom ako IMAP, avšak Exchange server ide za hranice obyčajnej e-mail komunikácie. Základné možnosti môžu byť synchronizácia kalendárov a kontaktov v jednotlivých e-mailových klientoch. Ďalšia dôležitá vlastnosť je hlboká integrácia Exchange servera do ADDS. Toto je veľmi dôležité z hľadiska správy, nakoľko Exchange využíva doménových užívateľov a bezpečnostné skupiny, ako aj schopnosť SSO. Toto všetko znižuje nároky na užívateľa, ako aj na správu. Počítačové školenie Exchange Server inštalácia, správa a údržba sa zaoberá celým procesom nasadzovania poštového servera Exchange, ako aj správy užívateľov, zdrojov a údržby systému. Školenie je určené pre systémových administrátorov, ktorí majú vo firemnom sieťovom prostredí nasadený e-mailový a kooperačný server Microsoft Exchange Server alebo ho plánujú nasadiť do prevádzky. Od účastníkov sa očakáva znalosť operačného systému Windows server, ako aj technológie ADDS a to aspoň na úrovni kurzu Windows Server 2012/2016 Active Directory základný kurz.

Obsah kurzu

- Plánovanie a inštalácia systému Exchange Server - Inštalácia Exchange Serveru - Používanie Exchange Management Tools and Utilities - Inštalácia Windows Support Tools - Základná správa a konfigurácia - Vytváranie a aplikácia politík Exchange Policies - Monitorovanie Exchange Serveru - Vytváranie System Policies - Vytváranie recipient policies - Vytváranie nových skupín úložísk a úložísk - Konfigurácia a monitorovanie zdrojov Exchange serveru - Konfigurácia oznámenia pomocou Exchange System Manageru - Konfigurácia výkonových protokolov - Konfigurácia trasovania správ - Konfigurácia protokolovania SMTP - Pridávanie SMTP virtuálneho serveru - Vytváranie a aplikovanie Exchange policies - Správa adresátov - Úvod do problematiky adresátov - Vytváranie, mazanie a modifikácia užívateľov a kontaktov - Správa poštových schránok - Typy adresátov a ich rozsahy - Vytváranie poštových schránok - Mazanie poštových schránok - Modifikácia e-mailových adries - Znovupripojenie poštových schránok k účtom v Active Directory - Konfigurácia limitov poštových schránok - Použitie práva Send on Behalf - Presun poštových schránok - Konfigurácia preposielania správ pomocou Active Directory Users and Computers - Vytváranie distribučných skupín - Vytváranie, mazanie a modifikácia užívateľov a kontaktov - Správa verejných zložiek - Správa prístupu k verejným zložkám - Správa sieťového prístupu k verejným zložkám - Publikácia formulárov outloooku - Vytváranie vlastných MMC pre správu verejných zložiek - Pridelenie oprávnenia pre vytváranie kmeňových verejných zložiek - Vytváranie verejných zložiek pomocou Exchange System Manageru - Konfigurácia oprávnení pre prístup k verejným zložkám - Vytváranie indexu verejných zložiek a jeho použitie pre prehľadávanie

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať