DETAIL KURZU

Microsoft Exchange Server - inštalácia, správa a údržba

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Prečo práve Exchange server ako riešenie firemnej e-mailovej komunikácie? Množstvo iných riešení bez ohľadu na platformu využíva protokol IMAP. Exchange zvláda synchronizáciu pošty rovnakým spôsobom ako IMAP, avšak Exchange server ide za hranice obyčajnej e-mail komunikácie. Základné možnosti môžu byť synchronizácia kalendárov a kontaktov v jednotlivých e-mailových klientoch. Ďalšia dôležitá vlastnosť je hlboká integrácia Exchange servera do ADDS. Toto je veľmi dôležité z hľadiska správy, nakoľko Exchange využíva doménových užívateľov a bezpečnostné skupiny, ako aj schopnosť SSO. Toto všetko znižuje nároky na užívateľa, ako aj na správu.

Počítačové školenie Exchange Server inštalácia, správa a údržba sa zaoberá celým procesom nasadzovania poštového servera Exchange, ako aj správy užívateľov, zdrojov a údržby systému.

Školenie je určené pre systémových administrátorov, ktorí majú vo firemnom sieťovom prostredí nasadený e-mailový a kooperačný server Microsoft Exchange Server alebo ho plánujú nasadiť do prevádzky. Od účastníkov sa očakáva znalosť operačného systému Windows server, ako aj technológie ADDS a to aspoň na úrovni kurzu Windows Server 2012/2016 Active Directory základný kurz.

Obsah kurzu

 • Plánovanie a inštalácia systému Exchange Server
  • Inštalácia Exchange Serveru
  • Používanie Exchange Management Tools and Utilities
  • Inštalácia Windows Support Tools
 • Základná správa a konfigurácia
  • Vytváranie a aplikácia politík Exchange Policies
  • Monitorovanie Exchange Serveru
  • Vytváranie System Policies
  • Vytváranie recipient policies
  • Vytváranie nových skupín úložísk a úložísk
  • Konfigurácia a monitorovanie zdrojov Exchange serveru
  • Konfigurácia oznámenia pomocou Exchange System Manageru
  • Konfigurácia výkonových protokolov
  • Konfigurácia trasovania správ
  • Konfigurácia protokolovania SMTP
  • Pridávanie SMTP virtuálneho serveru
  • Vytváranie a aplikovanie Exchange policies
 • Správa adresátov
  • Úvod do problematiky adresátov
  • Vytváranie, mazanie a modifikácia užívateľov a kontaktov
  • Správa poštových schránok
  • Typy adresátov a ich rozsahy
  • Vytváranie poštových schránok
  • Mazanie poštových schránok
  • Modifikácia e-mailových adries
  • Znovupripojenie poštových schránok k účtom v Active Directory
  • Konfigurácia limitov poštových schránok
  • Použitie práva Send on Behalf
  • Presun poštových schránok
  • Konfigurácia preposielania správ pomocou Active Directory Users and Computers
  • Vytváranie distribučných skupín
  • Vytváranie, mazanie a modifikácia užívateľov a kontaktov
 • Správa verejných zložiek
  • Správa prístupu k verejným zložkám
  • Správa sieťového prístupu k verejným zložkám
  • Publikácia formulárov outloooku
  • Vytváranie vlastných MMC pre správu verejných zložiek
  • Pridelenie oprávnenia pre vytváranie kmeňových verejných zložiek
  • Vytváranie verejných zložiek pomocou Exchange System Manageru
  • Konfigurácia oprávnení pre prístup k verejným zložkám
  • Vytváranie indexu verejných zložiek a jeho použitie pre prehľadávanie

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
+421 2/492 030 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať