Detail kurzu

Daňová optimalizácia v roku 2019 - Ing. Milan Kúdela

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Aj v tomto roku sme tu pre vás opäť s témou daňovej optimalizácie. Tak ako v predošlých obdobiach, aj tentokrát vám už v I. polovici septembra prinášame množstvo overených optimalizačných trikov pre rok 2019, ktoré vám prezradí skúsený daňový poradca Ing. Milan Kúdela.

Program seminára je zostavený tak, aby si naozaj každý účastník, či už ste personalistom, mzdárom, účtovníkom, živnostníkom, finančným riaditeľom alebo majiteľom jedno alebo viac osobovej eseročky, odniesol zo seminára relevantné a cenné rady, ktoré vám zaručene pomôžu znížiť svoju daň, a to legálnym spôsobom a bez rizika. Nenechajte si preto ujsť praktické tipy skutočne pre každého.

Obsah kurzu

 • Popis

  Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
  • Online publikáciu: Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • Videoškolenie: Špeciality z daňovej kuchyne (1. časť)

  Program
  • Zmena účtovného obdobia
  • Pozastavenie daňového odpisovania.
  • Uplatnenie opravných položiek a rezerv s vplyvom na základ dane.
  • Nízka kapitalizácia.
  • Sprostredkovania s odmenou nad rámec daňových výdavkov.
  • Vyplácanie základného imania a zdaňovanie.
  • Vklady majetku do ostatných kapitálových fondov a ich vyplácanie.
  • Dlhodobé záväzky a ich zdaňovanie.
  • Podávanie dodatočných daňových priznaní.
  • Eliminácia vzniku stálej prevádzkarne pre účely zákona o DzP.
  • Interná súťaž.
  • Dovolenka nad rámec zákona.
  • Neodpočítateľná DPH ako náklad

   

  HARMONOGRAM:
  8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
  9.00 – 11.00 prednáška
  11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
  12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

   

  Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

   

  Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Profil lektora:

Ing. Milan Kúdela, člen SKDP a daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby. Počas svojej dlhoročnej praxe pôsobil ako audítor, finančný manažér či konateľ v spoločnosti gpa SK, s.r.o venujúcej sa poradenstvu pre sprostredkovanie hypotekárnych úverov. Svoje praktické skúsenosti nadobudol v priebehu niekoľkých rokov, počas ktorých vykonával činnosti, ako zastupovanie klientov pred daňovým úradom, vypracovávanie daňových priznaní a hlásení, vykonávanie daňových previerok daní z príjmu a dane z pridanej hodnoty, daňové posudzovanie fúzií, splynutí a rozdelení spoločností, tvorba daňových optimalizačných modelov a ďalšie. Popri svojej profesii sa venuje tiež publikačnej a lektorskej činnosti v SR alebo v ČR, kde prednáša slovenské daňové právo.

Poznámka k cene

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41/705 34 14
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor