Detail kurzu

BRATISLAVA - Problematika stavebných zákaziek na Slovensku – diskusné fórum s Ing. Pavlom Kováčikom, PhD., MBA - prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom fóra je poukázať a preškoliť sa z aktuálnych problémov zadávania stavebných zákaziek. Po úvodnej časti seminára bude nasledovať diskusia s Ing. Pavlom Kováčikom, PhD., MBA – prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktorý poukáže na vybrané problémy vo verejnom obstarávaní, ktoré považujú stavbári za najproblematic­kejšie. Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme a zdarma jedno vydanie časopisu: „VO v kocke“ v tlačenej verzii.

Obsah kurzu

Stavebná zákazka z pohľadu stavebného zákona Projektová dokumentácia a výkaz výmer Riziká v procese zadávania zákaziek – nedostatočné zadanie, nedostatky v projektovej dokumentácii, naviac práce, neprimerané podmienky účasti, opravné prostriedky Fórum s Ing. Pavlom Kováčikom, PhD., MBA – prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Otázky a odpovede, diskusia

Ak máte vlastné okruhy situácií, ktorých postupy by ste chceli konzultovať, neváhajte a zašlite nám ich pred samotným seminárom. Na seminári si ich spoločne rozoberieme.

Cieľová skupina

verejných obstarávateľov, obstarávateľov aj dodávateľov, ktorí získajú poznatky o tom, aké nástrahy pri zadávaní stavebných zákaziek ich čakajú a čo im hrozí v prípadoch, že sú financované z fondov EÚ.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru a stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor