DETAIL KURZU

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru a atraktívne novinky pre rok 2019 komplexne v praxi - Júlia Pšenková

Od:

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Letná sezóna je opäť tu a s ňou stúpa aj počet zamestnancov pracujúcich „na dohodu“. Plánujete počas leta dočasne zamestnať študenta alebo dôchodcu? Vedeli ste, že v tomto roku bude pracovný pomer na dohodu pre vás o niečo viac atraktívny? K tým, ktorí túto formu pracovného vzťahu využívali stabilne, sa môžu totiž v roku 2019 pridať už aj predčasní dôchodcovia.

Získajte kompletný prehľad o jednotlivých druhoch dohôd o prácach mimo pracovného pomeru nielen z pohľadu ich osobitých špecifík, ale najmä z hľadiska odvodov, sociálneho a zdravotného poistenia, minimálnej mzdy, mzdových príplatkov, cestovných náhrad, stravovania či pracovného času počas celého kalendárneho roka. V rámci programu si nezabudneme pripomenúť aj podmienky, ktoré musia byť splnené, aby si mohli žiaci, študenti, poberatelia dôchodkov a po novom aj predčasní dôchodcovia uplatniť úľavu od platenia odvodov. Výhodou školenia je najmä to, že si podrobne prejdeme všetky kroky v procese zamestnávania na dohodu – od podpísania zmluvy, cez registráciu „dohodára“ v poistovni až po skončenie tejto formy pracovného pomeru.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu: Zákonník práce
Obsah kurzu

 • Charakteristika typov dohôd o prácach mimo pracovného pomeru
 • Ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa dohodárov
  • minimálna mzda
  • mzdové príplatky
  • neprítomnosť
  • vedenie dochádzky
  • potvrdenia pri skončení dohody
 • Sociálne poistenie
  • registrácie
  • pravidelný, nepravidelný príjem
  • výpočet poistného
  • typy odvodov
  • výkazy
  • zmeny pri dohodách dôchodcov
 • Zdravotné poistenie
  • registrácie
  • pravidelný, nepravidelný príjem
  • výpočet poistného
  • typy odvodov
  • výkazy
 • Cestovné náhrady, exekúcie, stravovanie

LEKTOR ŠKOLENIA: Júlia Pšenková, špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva. Okrem iného sa venuje aj lektorovaniu.

HARMONOGRAM:

 • 8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 9.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 2.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 78 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Poznámka k cene

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41/705 34 14
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor