Detail kurzu

Zákon o odpadoch - všetko, čo potrebujete vedieť

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom seminára aktuálne ucelené informácie o novelách zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch účinných od 1.1.2020 a nových usmerneniach vydaných MŽP SR.

Obsah kurzu

Program: Obsah:

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov – zmeny v zákone o odpadoch (informácia o zmenách zákona účinných od 1.1.2020) Súvisiace vyhlášky č. 373, 371, 366, 365/2015 Z. z. Výrobca vyhradených výrobkov Zákon o vratných obaloch Najčastejšie problémy v oblasti životného prostredia v prevádzkovom režime firmy v roku 2019 Riešenie konkrétnych otázok, ktoré vás počas roka potrápili – pošlite nám vopred

Program:

08.30 – 09.00 Zahájenie – prezentácia účastníkov 09.00 – 10.30 Zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva účinné od 1.1.2020 10.30 – 10.45 Občerstvenie 10.45 – 12.00 Zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva účinné od 1.1.2020 12.00 – 13.00 Obedňajšia prestávka 13.00 – 15.30 Najčastejšie problémy v oblasti životného prostredia v roku 2019 + aplikácia zmien 15.30 – 16.00 Diskusia

Na školení poskytujeme ucelené informácie o legislatívnych zmenách v kontexte praktických návodov a riešení tak, aby ste sa vyvarovali prípadným chybám v každodennej pra­xi.

Cieľová skupina

Riadiaci zamestnanci a zamestnanci podnikov poverení riadením oblasti odpadového hospodárstva, výrobcovia vyhradených výrobkov, ostatní záujemcovia

Poznámka k cene

120 € pri úhrade prevodom z účtu, pri úhrade v hotovosti pri registrácii 122 €

Kontaktná osoba

Ing. Rastislav Polák
+421 37/791 02 19
rastislav.polak@agroinstitut.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať