Detail kurzu

Aplikácia nariadenia Rady (EÚ) č.333/2011 v organizáciách, ktoré chcú prevádzať kovový šrot z odpadu na surovinu

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

Výklad požiadaviek článku 6 – objasnenie požiadaviek na dokumentáciu systému riadenia kvality, objasnenie kritérií pre kovový šrot, odovzdanie praktických skúseností, legislatívny rámec celého procesu.

Obsah kurzu

  1. Zmeny v odpadovom hospodárstve zavedené Smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2008/98/ES, definovanie stavu konca odpadov
  2. Zameranie, cieľ a štruktúra nariadenia Rady (EÚ) č. 333/2011
  3. Požiadavky na nakladanie s kovovým šrotom, ktorý sa prevádza z odpadu na surovinu

‒ požiadavky kladené na odpad – vstupný materiál ‒ požiadavky na procesy a techniky spracovania ‒ požiadavky na kvalitu kovového šrotu, ktorý je výsledkom činnosti zhodnocovania

  1. Systém riadenia organizácií, ktoré prevádzajú kovový šrot z odpadu na surovinu

‒ požiadavky na systémové nástroje ‒ požiadavky na dokumentáciu ‒ požiadavky na odbornú prípravu personálu ‒ požiadavky na monitoring a vizuálnu kontrolu

  1. Vyhlásenie o zhode
  2. Súčasný stav predpisov v odpadovom hospodárstve na Slovensku a možné prístupy subjektov, ktoré aplikujú Nariadenie 333/2011 pri evidencii, podávaní hlásení a potrebné povolenia
  3. Diskusia
  4. Ukončenie školenia

Cieľová skupina

spracovatelia kovového šrotu

Certifikát osvedčenie s neobmedzenou platnosťou Poznámka k cene

Ak sa z jednej firmy zúčastnia dvaja ľudia, cena pre účastníka bez DPH bude 110,- EUR (zľava 35,- EUR/osoba)

Kontaktná osoba

Ing. Jana Svitačová
0905 866 663
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor