Detail kurzu

Change management – ako naplánovať a úspešne ukončiť zmenu

LUMATEL s.r.o.

Popis kurzu

Rozvíjať schopnosti manažérov riadiť zmeny 2. Naučiť ako sa vyvarovať chybám a nedostatkom pri zavádzaní zmien 3. Správne od komunikovať zmeny vo firme

Obsah kurzu

Úvod: Ako vplýva súčasná situácia ( COVID-19) na manažment zmeny.

A. Čo je zmena, klasifikácia zmien, príčiny a význam zmeny

 • zmena strategická, celo-firemná, čiastková
 • definícia zmien
 • prečo zmeny zlyhávajú, čo zmenu vyvoláva

B. Etapy riadenia zmien

 • 6 – fázový model zmien
 • KOTTEROV model zmien

C. Čo podporuje zavedenie zmien

 • základné pravidla pri zmenách
 • plánovanie, komunikácia, realizácia

D. Rola manažéra v procese zmeny

 • kľúčové schopnosti manažéra pri zmene
 • rozdelenie zodpovednosti počas procesu zmeny

E. Pripravenosť zamestnancov na zmeny

 • postoje zamestnancov
 • oznamovanie zmeny,

F. Individuálne zvládanie zmien – práca s emóciami

 • metóda VISAR
 • nástroje na zvládanie zmien –spätná väzba, riešiteľské stretnutia, rozhovory 1:1

G. Typológia zamestnancov v procese zmeny

 • testy na typológiu a nástroje na riadenie jednotlivých typov

H. Metódy používané na analýzu rizík

 • SWOT, Paretovo pravidlo, SMART, Diferenčná analýza

I. Práca s chybou počas zmeny

 • princípy práce s chybou, interpersonálny štýl

Cieľová skupina

5. Strední a vrcholoví manažéri 6. Členovia tímov riadiacich zmeny procesov 7. Manažéri v logistike, v nákupe, skladom hospodárstve a obchode

Cieľová skupina firiem:

° Poisťovne a banky
° MLM spoločnosti
° Výrobné a nevýrobné firmy
° Obchodné spoločnosti

Certifikát Certifikát o účasti s predmetovým členením Poznámka k cene

Podrobnosti viď www.lumatel.sk, Možnosť platby aj bez DPH

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať