Kurz: Finanční deriváty

Popis kurzu

Během semináře budou popsány základní druhy finančních derivátů a vysvětlena jejich podstata a správné použití. Budou popsány problémy, které jsou s používáním finančních derivátů spojeny. Základní znalosti v oblasti financí jsou u tohoto semináře vstupním předpokladem. V kursu pro pokročilé jsou dále probrány metody oceňování finančních derivátů včetně praktických příkladů.Cieľová skupina

K účasti jsou proto zváni zejména vedoucí pracovníci finančního oddělení, risk managementu a treasury.Kontaktná osoba

Monika Gaňová
+420 257 290 252
arm@arm.cz


Organizátor