Kurz: Operační riziko

Popis kurzu

Operační riziko je jedno z nejhůře definovatelných a nejhůře zachytitelných rizik, představující např. chybné zaúčtování, odeslání peněz na jiný účet, apod. V průběhu semináře budou nastíněny metody měření operačního rizika a způsoby, jak riziku předcházet. Dále budou prezentovány např. nástroje na snížení operačního rizika a náležitosti kvalitních interních směrnic. Seminář je koncipován v souladu s regulací Basel II, která v současné době představuje standard řízení rizik.Cieľová skupina

Seminář je určen zejména finančním manažerům finančních i nefinančních institucí, risk managerům a interním auditorům.Kontaktná osoba

Monika Gaňová
+420 257 290 252
arm@arm.cz


Organizátor